Перейти к основному содержанию
Esiopetuksen kaksivuotinen kokeilu

Haapavesi on valittu Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun kokeilukunnaksi. 

5-vuotiaiden kaksivuotista esiopetusta järjestetään 2016 ja 2017 syntyneille lapsille. Kokeilu perustuu suostumukseen eli vanhempien on halutessaan mahdollista hakea lapsensa mukaan kokeiluun. Ensimmäisen ikäryhmän esiopetus alkaa syksyllä 2021 ja toisen ikäryhmän syksyllä 2022.

Esiopetusaika on perheille maksutonta. Esiopetuksen lisäksi perheiden on mahdollista valita lapselleen täydentävää varhaiskasvatusta. Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään tulojen mukainen maksu.

Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii kokeiluun osallistuvien kuntien perheille esitteen sekä kokeilun hakulomakkeen, jotka jaetaan perheille esitteiden saavuttua.

Opetus- ja kulttuuriministeriö määrittää kaksivuotisen esiopetuskokeilun piiriin kuuluvat lapset ja haku syksyn 2021 esiopetuskokeiluun aukeaa maalis–huhtikuun 2021 aikana. Vuonna 2017 syntyneiden haku kokeiluun syksylle 2022 aukeaa keväällä 2022. Kokeilua tullaan järjestämään Haapavedellä Ahjolan, Onnimannin sekä Taikapuiston päiväkodeissa.