Перейти к основному содержанию
Keson laajennuksen yleiskaava

Puhuri Oy suunnittelee Haapaveden kaupungin alueelle Keson laajennuksen tuulivoimapuistoa. Puistosta toteutetaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa uusien tuulivoimaloiden rakentaminen.

Tuulivoiman infosivustolle on kerätty yleistä tietoa tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta.