Перейти к основному содержанию
Jelppiverkko tarjoaa tukea ja ohjausta elämän solmukohtiin etsivän nuorisotyön, yksilövalmennuksen sekä ryhmätoimintojen kautta. 
 
Jelppiverkon toiminta on tarkoitettu 15–28-vuotiaille nuorille. Jelppiverkko toimii kahdeksan kunnan alueella Kala- ja Pyhäjokilaaksossa.
 
 

Etsivä nuorisotyöntekijä

Etsivän nuorisotyöntekijän perustehtävänä on etsiä palvelujen ulkopuolelle jäänyt nuori ja luoda polku palvelujen piiriin. Etsivän työn tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä etsii nuoren kanssa yhteistyössä ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta tavoittamaan hänen tarvitsemansa palvelut. Tavoitteena on myös ohjata ja tukea nuoria heidän tarvitsemiensa palvelujen käyttämisessä. Etsivä nuorisotyö on nuorilähtöistä, vapaaehtoista ja maksutonta. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.
 
 

Yksilövalmennus

Yksilövalmentaja tukee nuorta oman polun löytämisessä mm. opiskelu- ja työasioissa. Yksilövalmentaja käy nuoren kanssa läpi nuoren elämää kokonaisvaltaisesti auttaen ja tukien mahdollisissa ongelmakohdissa. Yksilövalmentaja ohjaa, tukee, auttaa ja tapaa nuorta tarpeen mukaan niin hänen kotonaan, toimistolla, virastoissa, verkostotapaamisissa kuin yksilö- ja ryhmätapaamisissa. Yksilövalmentajan kanssa voi käydä kokeilemassa eri harrastuksia ja osallistua eri toimintoihin, kuten tapahtumiin, tutustumispäiviin tai muihin vastaaviin. Yksilövalmennus on ilmaista. Yksilövalmentaja työskentelee nuorten aikuisten, alle 29-vuotiaiden kanssa.
 
 

Ryhmätoiminnat

Jelppiverkon ryhmätoiminta on Jelppiverkon toiminnassa mukana oleville nuorille suunnattua ilmaista sekä mielekästä tekemistä, missä nuorella on mahdollisuus tavata muita nuoria, osallistua, halutessaan suunnitella ja toteuttaa toimintaa sekä kohdata Jelppiverkon aikuinen työntekijä luottamuksellisesti.

 

Jelppikahvila

Nuopparilla pidetään keskiviikkoisin klo 13-15 Jelppikahvila, joka on tarkoitettu 15–28-vuotiaille nuorille, jotka vielä miettivät omaa polkuaan. Kahvilan ovet ovat kaikille Jelppiverkon asiakkaille tai asiakkaiksi tuleville avoimet, ja kynnys tulla mukaan on matala. Voit tulla esimerkiksi kysymään neuvoa ja kahvitella samalla. Alueelliset ryhmäpäivät (ennen nimellä alueellinen Jelppikahvila) järjestetään vuorotellen Jelppiverkon toiminta-alueen kunnissa kerran kuussa. Kaikki Jelppikahvilan ja Jelppiverkon asiakkaat ovat tervetulleita myös yhteisiin alueellisiin ryhmäpäiviin. Kaikki Jelppikahvilatoiminta ja ryhmäpäivät tarjoiluineen ovat maksuttomia.

 

Jelppistartti

Jelppistartti on minimissään kolme kuukautta kestävä starttivalmennusryhmä, jonka tavoitteena on nuoren toimintakyvyn ylläpitäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä jatkopolkujen miettiminen. Ryhmässä harjoitellaan arki- ja ryhmätyöskentelytaitoja sekä oman itsensä tuntemista. Jelppistartissa käydään tutustumassa ryhmän kiinnostuksen mukaisiin kohteisiin, mm. erilaisiin opiskelu- ja työpaikkoihin sekä harrastuskohteisiin. Ryhmä järjestetään 1–2 kertaa vuodessa tarpeen mukaan, kuitenkin niin, että siihen osallistuu kerrallaan vähintään kolme nuorta. Jelppistarttiin voi osallistua omaehtoisesti tai muun muassa kuntouttavana työtoimintana.

 

Alueellinen koordinointi

Jelppiverkon koordinaattori ohjaa ja kokoaa Jelppiverkon alueellista työskentelyä. Koordinaattori toimii yhteystahona kuntien, Jelppiverkon ohjausryhmän ja rahoittajan välillä sekä kehittää ja yhteensovittaa alueellista toimintaa.

Yhteystiedot:

Jelppiverkon toimisto:

Uusitie 81, Teknotalo 2 , R-huoneisto

Etsivä nuorisotyöntekijä:
Minna Välijärvi
minna.valijarvi@haapavesi.fi / minna.valijarvi@jelppiverkko.fi 

044 7591 321

Somekanavat

Yksilö- ja starttivalmentaja:
Niko Toivola
044 7591 797
niko.toivola@haapavesi.fi / niko.toivola@jelppiverkko.fi

Somekanavat

 

Etsivän nuorisotyöntekijän yhdyshenkilö:
Kati Mäntylä
liikuntasihteeri

044 7591 251
kati.mantyla@haapavesi.fi

 

Jelppiverkon koordinaattori:
Heli Somero
044 4793 260
heli.somero@jelppiverkko.fi

 

Lisätietoja Jelppiverkosta