Перейти к основному содержанию
Kadut ja puistot

Haapaveden kaupunki vastaa katujen ja kaavateiden kunnossa- ja ylläpidosta. Talvihoidon ja hiekoituksen hoitavat yksityiset yritykset kilpailutuksen perusteella.
Kaupunki hoitaa kaava-alueella olevien puistojen ja yleisten alueiden sekä torin kunnossa- ja puhtaanapidon sekä huolehtii puistoissa olevien leikkikenttien
käyttöturvallisuudesta.

Tontinomistajan velvollisuutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä puhtaana ja huolehtia liukkauden torjunnasta. Tontinomistaja
vastaa myös tonttiliittymän kunnossa- ja puhtaanapidosta (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta).

Yleiset tiet

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rakentaa, saneeraa ja pitää kunnossa kaupungin alueella olevat yleiset tiet sekä tekee niitä koskevat suunnitelmat.

Valtion tieverkkoa koskevat kehitysehdotukset ja huoltopyynnöt voi välittää palauteväylä palvelun kautta.
https://liikenne.palautevayla.fi/feedback


Yleisten teiden rakentamista ja kunnossapitoa koskevat kysymykset kannattaa osoittaa suoraan ELY-keskukselle seuraavien kanavien kautta:
0200 2100 Tienkäyttäjän linja, ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista (24 h/vrk)
0295 020 600 asiakaspalvelu (ma–pe klo 9–15)
Internetsivut www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Yksityistiet

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä.

Yksityistien tiekunta voi hakea valtionavustusta yksityistien parantamiseen tai erityiskohteen kuten lossin tai talvitien ylläpitoon ja kunnostamiseen. Avustus on harkinnanvarainen. Valtionavustuksen ehtona on, että tielle on perustettu tiekunta sekä, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (DIGIROAD). Tästä linkistä saa lisätietoja avustuksesta.

Leikkipuistot

Haapaveden kaupunki ylläpitää taajaman yleisten alueiden leikkipuistoja. Tästä kartasta voi tutustua asemakaava-alueen leikkipuistotarjontaan.

Talvikunnossapito

Kaupunki järjestää yksityisteiden talviaurauksen/linkouksen. Kunnossapitotoimet suoritetaan talvikunnossapitoa ohjaavien palvelukriteerien mukaisesti. Haapaveden talvikunnossapidon toimijat on listattu alueittain yhteystietoineen tälle sivulle. Sivulta löytyy myös tietoa aurausavustussetelistä. Yksityisteiden talviaurauksen/linkouksen omavastuu 50 euroa/asuinkiinteistö.

Kansallinen vieraslajisivusto 

Vieraslajit.fi kokoaa suomalaisen vieraslajitiedon yhdelle sivustolle. Vieraslajit.fi auttaa tunnistamaan ja torjumaan haitallisia vieraslajeja sekä keräämään niistä havaintoja mm. lajien seurantaa ja tutkimusta varten. Erityisesti taajaman ulkopuoliset vieraslajihavainnot voi ilmoittaa sivuston ilmoituskanavaan.

Ota yhteyttä

Jos yhteydenotto koskee liikenneturvallisuutta, valtion tiestön kuntoa yms. täytä maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden palauteväylän lomake.

Kadun kunnossapitoon liittyvissä palautteissa täytä Haapaveden kaupungin palautekanavan lomake.

Tarjouspyyntömme löydät Tarjouspalvelu.fi -sivuilta

Henkilökunta

Maankäyttöpäällikkö
Puh. 044 7591 206
Sähköposti: paulos.teka@haapavesi.fi

Muut yhteystiedot

Sähköpostiosoite

etunimi.sukunimi@haapavesi.fi

Käyntiosoite

Kaupungintalo
Tähtelänkuja 1
86600 Haapavesi

Postiosoite

PL 40
86601 Haapavesi