Перейти к основному содержанию
Työllisyyspalvelut

Haapaveden työllistymistä edistävät palvelut

Haapaveden kaupungin monipuolisten työllisyyspalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille työllistymistä edistäviä palveluita, kehittää työllistymisprosesseja ja opastaa kuntalaisia aiheeseen liittyvissä kysymyksissä.

Palveluiden tavoitteena on muun muassa työttömien kuntalaisten työmarkkina-aseman ja toimeentulon parantaminen, paikallisten yritysten ja yhdistysten ohjaus ja neuvonta työllistämiseen liittyvissä asioissa sekä työllisyydenhoidon kehittäminen yhteistyössä paikallisten verkostojen kanssa.

Työllisyydenhoito kohdistuu erityisesti pitkään työttömänä olleisiin kuntalaisiin ja nuoriin työttömiin, ja sen avulla pyritään löytämään työttömille kuntalaisille polkuja avoimille työmarkkinoille.

Työllisyyspalvelut vastaavat kaupungin palkkatukityöllistämisestä, nuorten kesätöistä ja työelämän ulkopuolella olevien palveluohjauksesta. Työllisyyspalveluiden tarkoituksena on valmennuspalvelujen avulla helpottaa asiakkaiden työllistymistä, koulutukseen hakeutumista tai kuntoutusprosessien käynnistymistä. Tavoitteena on myös pitkäaikaistyöttömyyden vähentyminen ja asiakkaiden elämänlaadun parantuminen.

Työllisyyspalvelut antavat neuvontaa työnantajille työttömän palkkaamiseen ja auttavat heitä mahdollisten tukien, kuten palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuen ja Haapavesi-lisän hakemisessa.

Kaupungin työllisyyspalveluita hoitavat toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä niin TE-toimiston, Jelppiverkon, Kelan, sosiaalitoimiston, terveyspalveluiden, yritysten, yhdistysten kuin oppilaitostenkin kanssa. Voit olla meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä. Mietitään yhdessä, mikä on sinun seuraava askeleesi.

Johtava ohjaaja
Susanna Lehtilahti
044 7591 002
susanna.lehtilahti@haapavesi.fi

Ohjaaja
Johanna Vatjus
044 7591 537
johanna.vatjus@haapavesi.fi

Työvalmentaja
Hannu Viitanen
044 7591 423
hannu.viitanen@haapavesi.fi 

                                                                                          

Työllisyyspalveluiden uusi osoite 1.1.2023 alkaen on
Tähtelänkuja 1
86600 Haapavesi

 

 

Työttömille palveluita Haapavedellä tarjoavat 

 

Työllisyydenhoidon keinovalikoimaa ovat esimerkiksi