Перейти к основному содержанию
Ampiaiset

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kehityksen, kasvun ja oppimisen edistäminen. Varhaiserityiskasvatus ja lapsen tarvitsema kehityksen ja oppimisen tuki sisältyvät varhaiskasvatuspalvelujen perustehtävään, jossa lapsen tarvitsema kasvun tuki sovitellaan ja laaditaan yksilöllisesti.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön havainnot lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Myös aiemmin todettu lapsen erityisen tuen tarve otetaan huomioon. Tukitoimet lapsen kehityksen ja oppimisen etenemisen vahvistamiseksi aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu. Tukitoimet toteutuvat lapsen arjessa osana varhaiskasvatuksen muuta toimintaa. Tarvittaessa arvioinnin ja suunnittelun tueksi hankitaan asiantuntijan lausunto.

Lapsella voi olla tuen tarvetta mm.

  • puheen ja kielen kehityksen alueella
  • sosiaalisessa ja tunne-elämän kehityksessä
  • käyttäytymisessä
  • motoriikassa
  • tarkkaavaisuudessa ja keskittymisessä
  • hahmottamisessa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (varhaiserityisopettaja) osallistuu tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä lapsen huoltajien sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Varhaiserityisopettaja konsultoi lapsiryhmien henkilökuntaa ja osallistuu päiväkotien varhaiskasvatuksen kehittämiseen kehityksen ja oppimisen tuen näkökulmasta.

logo-mobi_0.png

Хаапавеси

TÄHTELÄNKUJA 1
86601 HAAPAVESI

тел. +358 447591300


NEUVONTA@HAAPAVESI.FI

Хаапавеси брошюра
haapavesi_ru-1.png

Хаапавеси в Facebook