Перейти к основному содержанию
Hulevedet

Hulevedet ovat rakennetuilta alueilta pois johdettavia sade- ja sulamisvesiä. Hulevesien ja kiinteistöjen perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, koska ne eivät tarvitse erityistä puhdistusta ja siksi turhaan kuormittavat jätevesiverkostoa ja jätevedenpuhdistamoa.

Alueilla, minne on rakennettu hulevesiviemäri, ei hulevesiä saa johtaa jätevesiviemäriin. Salaoja- ja sadevedet tulee erotella pois jätevesiviemäristä joko hulevesiviemäriin tai hoitaa jollain muulla hyväksyttävällä tavalla esim. johtamalla avo-ojaan tai imeyttämällä omalla tontilla.


Haapaveden tekninen lautakunta on 29.11.2018 § 31 hyväksynyt Haapaveden hulevesimääräysten ehdotuksen. Lisäksi 2. kierroksen Hulevesitulvariskien alustava arviointi Haapaveden kaupungissa -raportti on valmistunut 2018.

Nähtävilläoloaineistoihin pääsee tutustumaan alla olevista linkeistä:

Haapaveden hulevesimääräykset

Hulevesitulvien hallinta