Перейти к основному содержанию
Haaponevan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Nordic Generation Oy suunnittelee Haapavedelle Haaponevan alueelle tuulivoimapuistoa.

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen. Osayleiskaavan
suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet
ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia
haitallisia vaikutuksia.

Tuulivoiman infosivustolle on kerätty yleistä tietoa tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta.