Перейти к основному содержанию
Nuorten kesätyöllistäminen

Miksi kesätöihin?

Monelle nuorelle ensimmäinen kokemus työelämästä on kesätyö. Kesätyöntekijänä nuori saa tärkeää työkokemusta ja pääsee kehittämään omia työelämävalmiuksiaan. Haapaveden kaupunki haluaa omalta osaltaan olla tukemassa nuorten työelämävalmiuksien kehitystä.

Haapaveden kaupunki työllistää tänäkin vuonna paikkakuntalaisia nuoria. Nuorten kesätyöpaikkojen haku kuntarekryn kautta 31.3.2023 mennessä. 

Lisätietoja kesätöistä antaa

Työllisyyspalveluiden johtava ohjaaja
Susanna Lehtilahti
puh. 044 7591 002
etunimi.sukunimi@haapavesi.fi

Työllisyyspalveluiden ohjaaja
Johanna Vatjus
puh. 044 7591 537
etunimi.sukunimi@haapavesi.fi
 

Nuorten kesätyöpaikkatuki

Kesätyöpaikkatuki yrityksille ja yhdistyksille nuorten työllistämiseen

Haapaveden kaupunki haastaa tänäkin vuonna haapavetiset yritykset ja yhdistykset työllistämään paikkakuntamme nuoria 1.5–31.8.2023 välisenä aikana.

Haapavetinen yritys/yhdistys voi saada tukea 15-19-vuotiaan haapavetisen nuoren työllistämiseen, kun ehdot täyttyvät. Työtä on tarjottava vähintään 80 tuntia/kuukaudessa, josta palkkaa on maksettava nuorelle vähintään 433 € kuussa tai 120 tuntia/kuukaudessa, josta palkkaa on maksettava nuorelle vähintään 650 € kuussa. Tukea maksetaan maksimissaan kahden kuukauden ajalta/nuori. Huom! Maatalousyrittäjä ei voi palkata tuella sijaista vuosilomansa ajaksi.

Hakemukset ja tarkemmat myöntämisperusteet tuelle löytyvät alla olevasta linkistä. Kesätyöpaikkatukihakemukset tulee toimittaa 30.9.2024 mennessä osoitteeseen:
Haapaveden kaupungin työllisyyspalvelut
Tähtelänkuja 1
86600 Haapavesi

Nuorten kesätyöpaikkatuen ohjeet ja täytettävä hakulomake

Lisätietoja
Työllisyyspalveluiden johtava ohjaaja
Susanna Lehtilahti
puh. 044 7591 002
etunimi.sukunimi@haapavesi.fi

Työllisyyspalveluiden ohjaaja
Johanna Vatjus
puh. 044 7591 537
etunimi.sukunimi@haapavesi.fi

 

Nuorten kesätyöllistämiseen liittyviä lakeja:

Laki nuorista työntekijöistä 998/1993
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998#L1P2

Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/2006
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060475

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta 928/2014
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140928