Перейти к основному содержанию
Perusopetus

Haapavedellä on yläkoulu ja viisi alakoulua, joista kaksi toimii keskustassa ja kolme kylillä.

Peruskoulun oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, oppilaanohjaukseen sekä maksuttomaan opetukseen, kouluaterioihin ja vammaisen lapsen kohdalla avustajaan.
 
Huoltajalla on velvollisuus huolehtia, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.
 
Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.  
 
Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta.
 
Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin.

 

 

 

 

Haapaveden kaupungin peruskoulut

Haapaveden yläkoulu

Hyttikallion koulu

Mäkirinteen koulu

Humalojan koulu

Mieluskylän koulu

Vattukylän koulu

Vatjusjärven koulu lakkautettu 31.7.2021

(yhteystiedot kiint.osalta kiinteistöpäällikkö Keijo Rutanen 044 7591 234)