Перейти к основному содержанию
Aamu- ja iltapäivätoiminta (APIP-toiminta)

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Koululaisten iltapäivätoiminta antaa lapselle mahdollisuuden turvalliseen yhdessäoloon, virikkeelliseen toimintaan sekä lepoon koulupäivän jälkeen. Ohjatun ja valvotun toiminnan parissa lapsen on mahdollista muodostaa positiivisia suhteita ikätovereihinsa ja toiminnassa mukana oleviin aikuisiin.

Aamu- ja iltapäivätoiminta tukee kodin ja koulun kasvatustyötä, edistää lapsen hyvinvointia, keskinäistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ennaltaehkäisee syrjäytymistä.

Aamupäivätoimintaa järjestetään Hyttikallion koululla.

Iltapäivätoimintaa järjestetään Mäkirinteen koululla ja  Hyttikallion koululla.

Erityisen tuen piirissä oleville oppilaille järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa Tuuliviirissä.

Hakemuslomakkeen aamu- ja iltapäivätoimintaan löydät täältä.

Lisätietoja saa koulusihteeri Päivi Siirtola, puh. 0447591 268, paivi.siirtola@haapavesi.fi