Skip to main content
Korttelit 113 ja 511

Korttelin 113 asemakaavamuutos

Asemakaavan muutos koskee Kynttiläpuiston kaupunginosan korttelia 113. Alue rajautuu Teollisuuskatuun idässä. Alueelle sijoittuu kaupungin tekninen varikko ja siihen liittyvät ulkovarastointialueet. Tavoitteena on laatia asemakaavan muutos, jossa Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen (YU-1) kaavaa muutetaan siten, että kaavamerkinnäksi tulisi ET eli yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten alue.