Skip to main content
Varhaiskasvatuksen digisuunnitelma

Haapaveden kaupunki osallistui Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan hankkeeseen, jonka tarkoituksena on edistää varhaiskasvatuslain muutoksen mukanaan tuomaa tuen uudistusta.  Hankkeen tavoitteena on toimintakulttuuria, rakenteita ja oppimisympäristöä kehittämällä nostaa henkilöstön koulutus- ja osaamistaso inkluusion ja varhaiskasvatuslain vaatimalle tasolle, sitoutua pitkäjänteisesti tuen toteuttamiseen sen eri tasoilla sekä sujuva yhteistyö eri tahojen kanssa. Hanke toteutettiin ajalla 1.8.2022-31.12.2023.

 

Yhtenä hankkeen tavoitteena oli saada varhaiskasvatukseen toimiva digisuunnitelma, mikä auttaa varhaiskasvatuksen työntekijöitä työssä. Digisuunnitelma pohjautuu voimassa oleviin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä työtämme ohjaaviin asiakirjoihin.

 

Haapaveden varhaiskasvatuksen digisuunnitelman löytyy alla liitetiedostona.

 

Liitetiedostot