Skip to main content
Kortteli 501

Asemakaavan muutos koskee Eskolanniemen alueen korttelia 501. Alue on pinta-alaltaan noin 50 ha ja se rajautuu osittain Haapajärven rantaviivaan sekä Turvetiehen.  Alue on Kanteleen Voima Oy:n omistuksessa ja alueelle sijoittuu mm. Kanteleen Voima Oy:n voimalaitos.