Skip to main content
Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Perheet voivat hakea kunnallisen varhaiskasvatuksen sijasta lapselleen kotihoidon- tai yksityisen hoidon tukea. Sekä kotihoidon tuki että yksityisen hoidon tuki haetaan Kelalta. Haapaveden kaupunki maksaa myös yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Hakemuksia saa varhaiskasvatustoimistosta.

Yksityinen palveluntuottaja on velvollinen tekemään ilmoituksen varhaiskasvatustoiminnan aloittamisesta varhaiskasvatustoimistoon.

Kuntalisän maksaminen:

  • Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan varhaiskasvatusoikeuden piiriin kuuluvasta lapsesta, kun hoidon tarve johtuu huoltajan työstä tai opiskelusta.
  • Yksityisen hoitajan/hoitopaikan tulee olla kaupungin (varhaiskasvatuspäällikön tai perhepäivähoidon ohjaajan) hyväksymä.
  • Kuntalisän maksaminen alkaa hoidon alkamispäivästä ja päättyy hoidon päättymispäivänä.
  • Kuntalisää maksetaan takautuvasti korkeintaan kahdelta kuukaudelta.
  • Kuntalisää ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta.
  • Kouluun lähtevästä lapsesta kuntalisän maksaminen päättyy 31.7.
  • Lapsen täyttäessä 3 vuotta tai hoidon muuttuessa kesken kuukauden, kuntalisää tarkistetaan lähimpänä olevan kuukauden alusta.
  • Yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan suoraan varhaiskasvatuksen tuottajalle (yksityiselle perhepäivähoitajalle tai päiväkodille) tai perheen palkkaamalle hoitajalle.

 

Yksityiseltä perhepäivähoitajalta edellytetään:

  • Hoitaja on täysi-ikäinen (yli 18 v) eikä ole saman kotitalouden jäsen yksityisen hoidon tukea hakevan perheen kanssa
  • Perhepäivähoitajan/muun sosiaalialan koulutus tai riittävä kokemus lastenhoitotyöstä ja soveltuvuus alalle.

 

Kuntalisän määrät 1.1.2023 alkaen 

 

HoitomuotoHoitotuntien määrä kuukaudessa

 

0 - 65h 

50%

66 - 105h 

65%

106 - 150h

 85%

151 h ja yli

 100%

päiväkoti alle 3-vuotias

392

509

666

783

päiväkoti yli 3-vuotias

218

283

370

435

ryhmäperhepäivähoito

125

163

213

250

perhepäivähoito

125

163

213

250