Skip to main content
Järjestyssäännöt

Hallituksen päätös 4.1.2023

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava lakien ja asetusten sekä järjestyslain lisäksi talon järjestyssääntöjä. Nämä säännöt on laadittu talon asukkaiden asumisviihtyvyyden ja kotirauhan turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään otettava huomioon muut talon asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat sääntöjä.

Rakenteiden tärvelemisestä, ikkunoiden rikkomisesta, seinien raapimisesta ym. vastaavasta peritään vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta täysi korvaus.

Yleistä

 • Säilytä tavarasi, esim. polkupyörät ja potkukelkat, niille varatuissa varastotiloissa.
 • Moottoriajoneuvojen sekä muiden palavien materiaalien säilyttäminen varastossa on kielletty.
 • Yhteisiin tiloihin tai ulkoseiniin ei saa kiinnittää kilpiä tai julisteita ilman talonomistajan lupaa.
 • Vie roskat niille varattuihin paikkoihin.
 • Älä vahingoita nurmikoita ja istutuksia.
 • Ilmoita ilkivallasta tai järjestyshäiriöistä kirjallisesti (paperisena, sähköpostitse tai tekstiviestinä).
 • Kiinteistön alueella on ilotulitteiden käyttö naapureita häiritsevästi kielletty (tarkista sallitut ilotulitusajat www.poliisi.fi).
 • Kiinteistön alueella ei saa kantaa verhoamatonta ampuma-, terä- tai muuta asetta.
 • Yhteisille piha-alueille ei saa asentaa trampoliineja, uima-altaita, paljuja eikä leikkivälineitä.

Tupakointi huoneistoissa ja kiinteistöllä

Huoneistossa ei saa tupakoida, mikäli vuokrasopimus sen kieltää. Tupakoinnin aiheuttamien vahinkojen korjauskustannukset eivät ole normaalia kulumista, ja ne laskutetaan asukkaalta. Sen jälkeen, kun kiinteistön kaikissa asunnoissa on tupakoimiskiellon sisältävä vuokrasopimus, tupakointikielto astuu koskemaan myös parvekkeita ja kiinteistön muita sisätiloja. Tästä tiedotetaan erikseen, kun sääntö astuu voimaan.

Rivitalojen pihojen kunnossapito

Rivitalojen piha-alueiden hallinta on vuokralaisella. Etu- ja takapihoja ei aurata tai nurmikoita leikata yhtiön toimesta. 

 • Vuokralainen on velvollinen tekemään tarpeelliset lumityöt ja hiekoituksen huoneistonsa sisäänkäyntien edessä. 
 • Vuokralaisen on huolehdittava huoneistonsa etu- ja takapihan siisteydestä sekä huolehdittava tarvittavasta nurmikon  ja pensaiden hoidosta.
 • Vuokralainen voi tehdä omia istutuksia, koira-aitauksia, asentaa trampoliinin tai grillin ja nauttia piha-alueestaan itselle sopivalla tavalla.

Parveke – Terassi - Asuntopiha

Asukkaan tulee huolehtia myös parvekkeen siisteydestä ja talvisin niiltä on luotava lumet.  Parvekkeiden pesu juoksevalla vedellä on kielletty. Omalla parvekkeella saa grillata vain sähkögrillillä paloturvallisuus ja naapurit huomioiden. Kukka-astiat on parvekkeilla sijoitettava parvekkeen reunan sisäpuolelle. Parveketilaan tai vastaavaan ei saa kerätä ympäristöä häiritsevää varastoitavaa tavaraa eikä parvekkeelta saa heittää tupakantumppeja tai muuta tavaraa.

Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin, ja asukkaiden on otettava huomioon jätteiden lajittelusta annetut ohjeet. Muiden kuin talousjätteiden (mm. huonekalut) poiskuljettamisesta asukkaiden on huolehdittava itse. Vaarallinen jäte, esimerkiksi akut, paristot, maaliastiat ja lääkkeet, on vietävä niille osoittamiin kierrätyspisteisiin.

Autopaikat

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Asukaspysäköinti on sallittu omalle varatulle paikalle ja vieraspysäköinti ainoastaan vieraspaikoille. Vieraspaikat on tarkoitettu lyhytaikaiseen pysäköintiin. Autopaikat on varattu vain käytössä oleville henkilöautoille ja moottoripyörille. Romuautojen tai autonosien jättämisestä autopaikoille seuraa omistajalle maksuvelvoite niiden poiskuljettamisesta ja/tai ympäristöhaitan aiheuttamisesta. Toistuva
väärinpysäköinti voi johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen (KKO:1997:85).

Tarpeeton ajoneuvoilla ajaminen ja niiden pysäköinti piha-alueilla on ehdottomasti kielletty. Ajoneuvon joutokäynti on kielletty. Autonlämmitysjohdot tulee turvallisuussyistä irrottaa aina käytön jälkeen pistorasiasta ja pistorasian kansi tulee lukita.

Ajoneuvojen pesu piha-alueella on kielletty.

Huoneistot

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti.

Vesivuodoista ja muista huoneistoissa tai yhteistiloissa havaituista vioista on ilmoitettava viipymättä huoltoyhtiölle. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia ja/tai vaurioittaa niitä. Asukkaan välinpitämättömyydestä johtuvien viemäritukkeumien avauskulut veloitetaan erikseen asukkaalta esim. kissanhiekka tai kinkun paistorasva.

Liittäessä pesukoneita yleiseen vesi- ja viemärijohtoverkostoon on liittämisessä käytettävä hyväksyttyjä tarvikkeita ja tapoja. Astianpesukoneen asennuksen jälkeen tulee asukkaan hyväksyttää liitäntä yhtiön kiinteistöhenkilökunnalla.

Lemmikkieläimet

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä aina kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä talon muita asukkaita. Korjaa pois lemmikkisi jätökset piha-alueilla.

Kotivakuutus

Jokaisella asukkaalla tulee olla kotivakuutus myös vastuuvakuutus.

Yhtiön vakuutus korvaa vain kiinteistön rakenteille, kiinteille kalusteille ja laitteille aiheutuneen vahingon esim. vesivuoto- tai tulipalotilanteessa.
Asukkaan irtaimistolle aiheutunutta vahinkoa, asumisen keskeytymistä tai tilapäisen asunnon kustannuksia ja muuttokustannuksia ei korvata yhtiön vakuutuksesta.
Asukkaan kotivakuutus korvaa pääsääntöisesti edellä mainitut vahingot ja kustannukset, jos varsinainen vahinko korvataan yhtiön vakuutuksesta.

Häiritsevä käyttäytyminen

Naapureita häiritsevä käyttäytyminen on kielletty. Klo 22–07 välisenä aikana on naapureille annettava yörauha.

Määräysten rikkominen

Toistuva järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden ja/tai vuokrasopimuksen purkamisen.