Skip to main content
Piipsannevan tuulipuiston yleiskaava

__________________________________________________________________________________

Piipsannevan ehdotusvaiheen yleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestettiin internetissä maanantaina 18.1.2021 klo 18.00.

Tästä linkistä voi ladata tilaisuuden esitysaineiston.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Piipsannevan tuulivoimahankkeen YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuus  järjestettiin verkkolähetyksenä 10.8.2020 klo 18.

Tästä linkistä voi ladata tilaisuuden esitysaineiston.

__________________________________________________________________________________

Puhuri Oy suunnittelee Haapavedelle Piipsannevan alueelle tuulivoimapuistoa.

Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen. Yleiskaavan
suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet
ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia
haitallisia vaikutuksia. Hankkeelle on vireillä ympäristövaikutusten arviointi eli YVA.

YVA:ssa tutkitaan toteutusvaihtoehtoja, missä alueelle toteutettaisiin eri voimalamääriä. YVA:n
vaihtoehtotarkastelu pyritään huomioimaan yleiskaavan voimalasijoittelussa.

Alla olevasta linkistä pääsee YVA -hankkeen verkkosivuille, missä on lisätietoja ympäristövaikutusten arvioinnista:

YVA-hankkeet>Piipsannevan tuulivoimahanke, Haapavesi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi perustellun päätelmänsä 5.11.2020 Piipsannevan tuulivoimapuiston hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista. Perustellun päätelmän voi lukea tästä linkistä.

Tuulivoiman infosivustolle on kerätty yleistä tietoa tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta.