Skip to main content
Kirjastokortti ja lainaaminen

Kirjastokortti

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on esitettävä aina lainattaessa. Alle 15-vuotiailta vaaditaan holhoojan suostumus oman kirjastokortin hankkimiselle. Kadonneen tai tärveltyneen kortin uusimisesta peritään maksu. Jokainen on vastuussa kortillaan tai alle 15-vuotiaan lapsensa kortilla lainatusta aineistosta. Vastuu koskee myös kadonneella kortilla lainattua aineistoa katoamisilmoitukseen saakka. Osoitteen- ja nimenmuutokset on ilmoitettava kirjastoon, samoin kortin katoaminen.

Laina-aika

Kirjastoaineiston laina-aika on yleensä 4 viikkoa. Osalla aineistosta (cd-levyt, lehdet, videot, pelit uutuus- ja kurssikirjat) on poikkeava laina-aika. Kotiseutukokoelman ja käsikirjaston aineistoa ei lainata.

Lainan voi uusia viisi (5) kertaa, ellei siitä ole varauksia.

Aineiston varaaminen

Lainassa tai hankinnassa olevasta aineistosta voi tehdä varauksia.

Kaukopalvelu

Kokoelmaan kuulumattomasta aineistosta voi tehdä hankintaehdotuksen tai kaukolainapyynnön. Kaukopalvelusta noudatetaan valtakunnallisia kaukolainaussääntöjä sekä lainan antaneen kirjaston määräämiä maksuja ja ehtoja.

Asiakkaan vastuu

Kirjaston asiakkaana henkilö on kirjaston käyttösääntöjen alainen. Henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan kirjaston tiloista. Asiakas menettää lainausoikeutensa, jos hän jättää lainat palauttamatta tai laskut maksamatta. Lainauskielto on voimassa sekä pääkirjastossa että kirjastoautossa aineiston palauttamiseen tai maksujen suorittamiseen saakka.

Av-aineistoa asiakas lainaa omalla vastuullaan. Kirjasto ei vastaa av-aineiston asiakkaan laitteille aiheuttamista vaurioista.

Tietosuoja

Joki-kirjastoilla on yhteinen lainaajarekisteri. Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (Henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston tietokannoissa on (Henkilötietolaki 523/1999, 10 §), mutta tarkistuksen yhteydessä on esitettävä henkilöllisyystodistus. Kirjaston lainaaja- ja lainaustietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Kirjastojen asiakastietojen ylläpidosta kertovat rekisteri- ja tietoselosteet ovat nähtävissä kirjastojen kotisivuilla.

Finnan asiakasrekisteri