Skip to main content
Kesonmäen tuulipuiston yleiskaava

Puhuri Oy suunnittelee Haapavedelle Kesonmäen alueelle seitsemästä tuulivoimalasta muodostuvaa
tuulivoimapuistoa.

Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen. Yleiskaavan
suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet
ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia
haitallisia vaikutuksia.

Tuulivoiman infosivustolle on kerätty yleistä tietoa tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta.