Haapaveden Energia ja Vesi Oy / Vesipuolen sivusto

Ajankohtaista


Haapaveden Energia ja Vesi Oy palvelee kuntalaisia seuraavissa asioissa:

- Vesi- ja viemäriliittymäasiat
- Talousveden laatua koskevat kysymykset
- Vesijohtojen näytöt

Yleistä

Vesihuoltolaitos on perustettu v. 1956 (Haapaveden vesiosuuskunta).
1.1.1967 alkaen kunnan vesihuoltolaitos.
Vesihuoltolaitos yhtiöitettiin 1.9.2017 Haapaveden Vesi Oy:ksi.

Haapaveden Vesi Oy fuusioitui Haapaveden Energia Oy:öön 1.7.2022.
Uusi yhtiö on Haapaveden Energia ja Vesi oy.

Haapaveden Energia ja Vesi Oy:n palvelun piiriin kuuluu n. 95 % Haapaveden asukkaista.
Vuosittainen myynti on yli  900 000 m³. Tästä määrästä teollisuuden
käyttöön menee noin 50 %.

Mistä vesi tulee?

Haapaveden vesijohtovesi pumpataan omista vedenottamoista
lukuun ottamatta Karsikkaan kylää, jonne vesi hankitaan Nivalan Vesi Oy:ltä.
Lisäksi vettä toimittaa Vihannin Vesi Oy.

Vesi on pohjavettä ja sellaisenaankin hyvälaatuista talousvettä.

Pohjavesialueita Haapaveden kaupungin alueella on kaikkiaan 15 kpl,
joista veden hankintaa varten tärkeitä I - luokan pohjavesialueita on 14 kpl.
Vesihuoltolaitoksella on 16 vedenottamoa.

Veden laatu

Vesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositukset.

Pohjavedelle ominaisen happamuuden takia vettä alkaloidaan natriumhydroksidilla.
Muita kemikaaleja ei käytetä.

Veden kovuus on Haapavedellä "erittäin pehmeä" (keskimäärin 0,27 mmol/l).

Veden laatua tarkkaillaan säännöllisillä näytteenotoilla sekä verkostosta
että pohjavedestä. Vesinäytteet tutkitaan SeiLab Oy:n Haapaveden toimipisteessä.

Vesimittarilukeman ilmoittaminen

Liittymis- ja käyttömaksut

Liittymismaksut 1.1.2019 alkaen
Vesi- ja viemäriliittymät ovat siirto- mutta eivät palautuskelpoisia.

Omakotitalossa maksut määräytyvät huoneisto- ja kerrosalojen mukaan esimerkiksi:

  • Vesiliittymä h-a 101-120 m²   1243,34 € + alv 24 % = 1541,74 €
  • Viemäriliittymä k-a 150 m²     1875,00 € + alv 24 % = 2325,00 €

Käyttömaksut 1.1.2019 alkaen

  • Vesimaksu  1,355 €/m³ + alv 24 % = 1,68 €/m³
  • Jätevesi      2,850 €/m³ + alv 24 % = 3,53 €/m³

Perusmaksut 1.1.2024 alkaen määräytyy mittarikoon mukaan seuraavasti,

Esimerkiksi:
omakotitalossa veden perusmaksu
 62,00 €/vuosi + alv 24 % = 76,88 €/vuosi.
omakotitalossa jäteveden perusmaksu 
40,00 €/vuosi + alv 24 %  = 49,60 €/vuosi.

Dokumentit

- Tariffit 1.1.2024 alkaen
- Palvelumaksut 1.1.2024 alkaen
- Tietosuojaseloste
- Laskutustiedot
- Yleiset toimitusehdot
- Yleiset toimitusehdot 1.2.2023 alkaen
- Riskiarvioinnin yhteenveto
- Ohje vedenkäyttäjille sähkökatkojen aikana