Skip to main content
Hyvinvointipalvelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kaventaa terveyseroja. Kunnilla ja hyvinvointialueilla on jaettu ja yhteinen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Painottamalla ennaltaehkäiseviä toimia, kuten terveellisten elämäntapojen ja käyttäytymisen edistämistä, voidaan vähentää merkittävästi terveyseroja sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvaa taakkaa ja parantaa väestön yleistä terveyttä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on meidän kaikkien asia. Kuntaorganisaatiossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tehdään jokaiselle toimialueella, ja hyvinvointi ja terveys ovat  yhteydessä muun muassa koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, yhdyskuntasuunnitteluun sekä liikennejärjestelyihin.

 

Haapaveden kaupungin hyvinvointipalvelujen tehtäviin kuuluvat:

 • laajan hyvinvointikertomuksen ja vuosittaisten hyvinvointiraporttien valmistelu
 • yhteistyö kaupungin ja kolmannen sektorin (järjestöt, yhdistykset) kanssa
 • vanhus- ja vammaisneuvoston sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän kehittäminen
 • ehkäisevä päihdetyö
 • järjestöjen toiminnan aktivointi

   

Hyvinvointipalveluissa tehdään terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä yhteistyössä oman toimialan, kaupungin sekä alueen/maakunnan muiden toimijoiden sekä paikallisten yhdistysten kanssa. Tavoitteena on kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen.

 

Hyvinvointikertomus

Haapaveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus vuosille 2021-2025 hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2022. Laaja hyvinvointikertomus on tärkeä asiakirja, joka ohjaa kunnan hyvinvointityötä. Hyvinvointikertomusta käytetään kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin sekä raportoinnin työvälineenä. Laaja hyvinvointikertomus koostuu kahdesta osasta. Kertomusosassa kuvaillaan hyvinvoinnin nykytilanne sekä hyvinvoinnin muutokset edeltävinä vuosina. Suunnitelmaosassa kuvataan tulevan valtuustokauden ajalle päätetyt tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi. 

 

Hyvinvointisuunnitelmaan vuosille 2021–2025 on valittu neljä painopistealuetta:

 1. Kaupungin elinvoimaisuus
 2. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi
 3. Kokonaisvaltainen hyvinvointi eri ikäryhmissä
 4. Osallisuus ja yhteisöllisyys

Yhteystiedot:

Susanna Lehtilahti
Johtava ohjaaja, työllisyyspalvelut

044 7591 002
susanna.lehtilahti@haapavesi.fi

Postiosoite

PL 40
86601 Haapavesi

Käyntiosoite

Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi (entiset Kelan tilat)

 

Hyvinvointityötä ohjaavat asiakirjat:

Laaja hyvinvointikertomus 2021-2025

Hyvinvointiraportti 2021-2022

HYTE-kuntakortti 2022

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 2023-2025