Skip to main content
Puutionsaaren tuulipuiston yleiskaava

__________________________________________________________________________________

Puutionsaaren yleiskaavaan ehdotusvaihetta koskeva yleisötilaisuus järjestettiin internetissä tiistaina 12.1.2021 klo 17.30. Yleisötilaisuudessa näytetty havainnevideo on nyt nähtävillä  osoitteessa https://youtu.be/6DmEAWtL5zE.

Tästä linkistä voi ladata tilaisuuden esitysaineiston.

__________________________________________________________________________________

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestettiin yhtäaikaisesti sekä Haapaveden Opistolla että internetissä keskiviikkona 19.8.2020 klo 18.00.

Tästä linkistä voi ladata tilaisuuden esitysaineiston.

__________________________________________________________________________________

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy suunnittelee Haapavedelle Puutionsaaren alueelle tuulivoimapuistoa. Hanketoimijan verkkosivuilta on myös saatavilla hankkeeseen liittyvää tietoa.

Yleiskaavan ja YVA:n tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristönominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuviahaitallisia vaikutuksia.

Kaavan valmisteluprosessiin tullaan yhdistämään YVA eli ympäristövaikutusten arviointi, joka toteutetaan yleensä erikseen ja eriaikataululla. Tällä yhteismenettelyllä pyritään helpottamaan ja selkeyttämään kuntalaisten ja muiden osallisten vuorovaikutus- ja  osallistumismahdollisuuksia kaavan ja YVA:n aikana.

Alla olevasta linkistä pääsee YVA -hankkeen verkkosivuille, missä on lisätietoja ympäristövaikutusten arvioinnista:

YVA-hankkeet>Puutionsaaren tuulivoimahanke, Haapavesi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi perustellun päätelmänsä 30.10.2020 Puutionsaaren tuulivoimapuiston hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista. Perustellun päätelmän voi lukea tästä linkistä.

Tuulivoiman infosivustolle on kerätty yleistä tietoa tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta.

Liitetiedostot