Pyhäjoen vesistö ry:n tiedote 24.4.2024

Olemme Pyhäjoen vesistö ry ja teemme Pyhäjoen valuma-alueella vesistönkunnostussuunnitelmia ja -toteutuksia. Yhdistyksemme jäseninä ovat valuma-alueen kuusi kuntaa: Pyhäjoki, Merijärvi, Oulainen, Haapavesi, Kärsämäki ja Pyhäjärvi. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii tukena ja avustaa hankkeitamme.

Pyhäjoen vesistö ry:llä on käynnissä hanke, joka koskee Oulaisten ja Haapaveden aluetta. Hankkeeseen sisältyy yleissuunnitelmien laadinta ja rakennussuunnitelmien laadinta koskien Pyhäjoen valuma-aluetta. Lisäksi hanke sisältää suunnitelmat Pyhäjoen sivujokiin, järviin sekä pelloilta ja metsistä tuleviin ojiin rakennettavista kaksitasouomista, pohjapatoketjuista, pintavalutuskentistä ja kosteikoista sekä muista vastaavista vesistönkunnostustoimenpiteistä. Rakenteilla on tarkoitus viivyttää pintavesiä ja kerätä ravinteita rehevöitymisen estämiseksi.

Etsimme hankkeeseemme vesistökunnostukseen soveltuvia maa-alueita ja asiasta kiinnostuneita maanomistajia. Soveltuvan maa-alueen tunnistaa alueesta, jota ei voi käyttää kannattavasti maa -tai metsätalouteen. Mikäli harkitset ojan ruoppaamista peltotulvinnan ehkäisemiseksi, kaksitasoinen tulvatasanneratkaisu voisi olla myös soveltuva vaihtoehto. Kaikkiin toteutettaviin vesistökunnostushankkeisiin on mahdollista hakea valtionavustuksia. Yhdistys auttaa toteutuksessa tai toteuttaa vesistökunnostuskohteen puolestasi.

Toivommekin aktiivisen yhteistyön käynnistymistä toiminta-alueemme maanomistajien, osakaskuntien, jakokuntien ja muiden mahdollisten tahojen kanssa. Toivomme matalan kynnyksen yhteydenottoja ja autamme mielellämme kaikissa vesistönkunnostukseen liittyvissä asioissa. Mikäli sinulla on tiedossa sopiva kunnostuskohde tai suunnitelmissa erilaisia maanmuokkaustöitä vesistöalueilla, olethan rohkeasti yhteydessä.

Valuma-alueen nykyaikaiseen vesienhallintaan pähkinänkuoressa voi tutustua lyhyen videon avulla.

 

Yhteistyöterveisin

Teemu Sauvula

Pyhäjoen vesistö ry 

Tähtelänkuja 1

86601 Haapavesi 

teemu.sauvula@pyhajoenvesistory.fi

+358 40 5945893 

www.pyhajoenvesistory.fi