Hyppää pääsisältöön
puut

Päättyneet hankkeet

KELEKKA-hanke 1.5.2020 – 31.12.2022

KelekkaNaamaton (1) (1).png

logo_with_text_0.pngHAAPAVESILOGO.jpg

 

KELEKKA-hanke oli TE-palvelujen ja Haapaveden kaupungin yhdessä rahoittama työllisyyspoliittinen hanke. Hankkeen tavoitteena oli kehittää palvelukeskus Kokoomoon palvelumalli, jossa tarjotaan asiakkaille yksilö- ja ryhmävalmennusta. Yksilöllisten valmennuspalvelujen tarkoituksena oli tukea hankkeen asiakkaiden yksilöllisen työllisyys- tai ammatillisen kuntoutuspolun muodostumista.

Hankkeeseen kohderyhmänä olivat haapavetiset 18-63-vuotiaat työelämän ulkopuolella olevat pitkäaikaistyöttömät ja muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät työnhakijat. Välillisenä kohderyhmänä ovat alueen oppilaitokset ja yritykset.

Hankkeen asiakkaille tarjottiin yksilötapaamisaikoja, joissa kartoitetaan asiakkaan henkilökohtainen tilanne ja tavoitteet. Hankkeen työntekijät saattoivat olla esimerkiksi asiakkaiden mukana esimerkiksi tutustumassa työ- ja koulutusmahdollisuuksiin sekä mahdollisesti ammatillista kuntoutusta tarjoaviin palvelun tuottajiin. Hankkeen työntekijät toimivat myös yhteyshenkilöinä asiakkaan ja paikallisten työnantajien välillä. Hanke tarjosi asiakkailleen myös mahdollisuuden osallistua työnhaku- ja työelämätaitoja tukeviin ryhmävalmennuksiin. Hankkeen tarkoituksena on ollut valmennuspalvelujen avulla helpottaa asiakkaiden työllistymistä, koulutukseen hakeutumista tai kuntoutusprosessien käynnistymistä. Tavoitteena oli myös pitkäaikaistyöttömyyden vähentyminen ja hankkeen asiakkaiden elämänlaadun parantuminen.

TAHTOTILASTA TULOKSEEN -hanke 1.1.2021 – 31.3.2022

EULIPPU.png  VIPUVOIMAA.png ELYLOGO.jpgHAAPAVESILOGO.jpg

Hankkeessa luotiin Oulun Eteläisen alueelle työllisyydenhoidon eri toimijoiden välille uusi toimintamalli, joka pohjautuu kumppanuuteen ja tehtyihin yhteistyösopimuksiin. Yhteistyö tukee alueellisten palveluiden saatavuutta ja asiakaslähtöisyyttä eli työtön asiakas saa selkeät, yksinkertaiset ja luotettavat palvelut käyttöönsä. Samalla nopeutetaan Kumppanuuden ja sovittujen käytäntöjen arvioinnille laaditaan suunnitelma ja toimintatapa, jolla varmistetaan palvelujen laadukas tuottaminen taloudellisesti ja henkilöstöresurssien osalta optimaalisesti. Työllisyydenhoidon toimijoina on niin kuntien työllisyyspalveluita, työllisyys- ja kehittämishankkeita, kolmannen sektorin toimijoita ja viranomaisia.

Hanke myös tukee alueen toimijoita tiedon saannissa, kun ennakoidaan tulevia muutoksia. Pohjoismainen työllisyysmalli keväällä 2022 tuo muutoksia työttömien kontaktointiin, ja työllisyyspalveluiden siirto kuntien vastuulle vuonna 2024 vaatii laajaa alueellista yhteistyötä työvoimapohjan vuoksi. Sote-uudistus vuoden 2023 alussa vaikuttaa mm. työttömien aktivointiin sekä kuntouttavaan työtoimintaan.

Hankkeen hallinnoinnista vastaa Haapaveden kaupunki. Mukana olleen kunnat: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäntä, Reisjärvi, Sievi, Siikalatva ja Ylivieska.             

KYLÄTALKKARIT JA VIRIKEVIERAAT

EULIPPU.png  VIPUVOIMAA.png ELYLOGO.jpgHAAPAVESILOGO.jpg siikalatva.png    

Haapaveden kaupungin ja Siikalatvan kunnan Virikevieraat ja kylätalkkarit -hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama kehittämishanke, jonka rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toiminta-aika on 15.4.2019-31.12.2021 ja toiminta-alue on Haapaveden kaupunki sekä Siikalatvan kunta. Hankkeen tavoitteena on työllistää sen kohderyhmään kuuluvia työttömiä, kehittää molempien kuntien työpajatoimintaa lisäämällä seinättömiä toimintamalleja ja samalla tarjota apua sen välilliselle kohderyhmälle, ikääntyville kuntalaisille, kotona asumiseen.

Hankkeen varsinaista kohderyhmää olivat alle 29-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat työelämän ulkopuolella olevat henkilöt, sekä pitkäaikaistyöttömät ja jostain muusta syystä heikommassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt. Hankkeen välillisistä kohderyhmää olivat ikääntyneet kotona asuvat henkilöt. Hankkeesta hyötyivät myös keskeiset yhteistyötahot kuten TE-toimisto, alueen yhdistykset ja koulutuskeskus Jedu, sekä sosiaali- ja terveyspuolen henkilöstö.

KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET

Hankkeessa työllisyyspalveluiden toimintaa laajennettiin ikääntyneiden kotona suoritettaviin työtehtäviin kuten puiden pilkkomiseen ja muihin pieniin kotiaskareihin sekä virikeohjaukseen monella eri tapaa. Hankkeessa pyrittiin löytämään asiakkaan oma polku työelämään ja/tai tarvittaviin palveluihin. Hankkeessa työllistettiin asiakkaita palkkatuella ja työkokeilulla, sekä selvitettiin asiakkaiden työ- ja toimintakykyä ja tarjottiin erilaisia lyhyitä koulutuksia.

WASSUP-HANKE

Wassup-hanke oli Haapavedellä 1.6.2016–31.5.2019 toiminut Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama kehittämishanke, jonka rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Wassup-hankkeen tavoitteena oli kunnan työllistämisprosessien ja pitkään työttömänä olleiden työttömien palveluiden kehittäminen. Lisäksi hankkeessa tavoiteltiin työttömien aktivointiasteen nousua ja elämänhallinnan vahvistumista. Wassup-hankkeen tavoitteena oli olla paikallinen ja helposti lähestyttävä matalan kynnyksen palveluntarjoaja.

HANKKEEN KOHDERYHMÄ

Hankkeen pääkohderyhmä olivat työttömät, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työttömyysetuutta vähintään 500 päivältä, ja ovat olleet oikeutettuja työmarkkinatukeen. Kohderyhmää olivat myös työttömät, joiden työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden, työttömät alle 29-vuotiaat, joilla ei ollut ammatillista koulutusta tai joilla oli osaamisen kehittämisen sekä pitkäaikaisen tuen ja ohjauksen tarvetta sekä työttömät, joilla oli jokin avoimille työmarkkinoille sijoittumista vaikeuttava sairaus tai vamma.

KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET

Wassup-hankkeen käytönnön toimenpiteinä oli esimerkiksi kattava alkukartoitus, jonka pohjalta tehtiin asiakkaan kanssa yhteistyössä toimeenpidesuunnitelma. Suunnitelman toteuttamisen tukena oli monipuolinen palveluvalikoima, johon ovat kuuluneet muun muassa erilaiset terveysselvitykset työttömien terveystarkastuksesta mahdollisiin eläkeselvittelyihin, kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen ja erilaiset työhönhakuvalmennukset ATK-kurssista yritysvierailuihin sekä palkkatukityön ja työkokeilun hyödyntäminen. Hankkeen työntekijät tekivät laaja-alaista yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Olemassa olevan yritysyhteistyön laajentaminen ja syventäminen, hyvät yhteydet yhdistyksiin ja yhteistöihin ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen olivat myös tärkeä osa hankkeen toimintaa.

TULOKSET

Wassup-hankkeen tuloksista voi lukea kootusti tästä tiedotteesta!

 

NUORA-HANKE

Nuora-hanke oli Haapavedellä 01.01.2016–31.05.2018 toiminut Keskipiste-Leaderin osarahoittama kehittämishanke. Nuora-hankkeen tavoitteena oli kehittää kaupungin työpajan toimintaa ja luoda toistuva, ennustettava ja paikkakunnan tarpeisiin sopiva tapahtumatuotannollinen yhteistyömalli Haapaveden kaupungin työpajalla toimivien nuorten ja Haapavesi-Seuran ja muiden paikkakunnan toimijoiden välille.

Hankkeen tuloksina ja vaikutuksina on mm.

  • Kaupungin työpajan nuorten toiminnan kehittäminen ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen. Nuoret ovat saaneet hankkeen ansioista kokemusta tapahtumäjärjestämisen eri vaiheista ja hyvin erilaisista tapahtumista. Monipuolisen tapahtumatoiminnan ansiosta nuoret ovat saaneet ja saavat jatkossa kokemuksia erilaisista toiminnoista omassa lähiympäristössään, ja ovat osallisina elävöittämässä ja tukemassa tapahtumatoimintaa.
  • Hankkeessa on tehty koonti paikallisista yhdistystoimijoista ja aktiivisista henkilöistä yhteystietoineen. 
  • Hankkeessa on kehitetty Haapaveden yhteistyömalli, joka tarkoittaa ainutlaatuista yhdistysten ja työpajojen tapahtumatuotannollista yhteistyötä. Hankkeen avulla on tuotu esille työpajan tapahtumatoimintaa ja avustusmahdollisuutta näkyväksi yhdistyksille ja kaupungin muille yksiköille.
  • Verkkomuotoinen ja konkreettinen vuosikello, jonka avulla voidaan ennakoida ja valmistautua yhteistyötapahtumiin yhdistysten ja työpajan nuorten välillä.

Hankkeen rahoittajana ovat toimineet Keskipiste-Leaderin lisäksi Haapaveden kaupunki sekä yksityisrahoittajina Haapavesi-Seura ry, Lions Club Haapavesi, Haapaveden Marttayhdistys ry, Haapavesi Folk ry, Kylpyläsaari Camping, Autohuolto Hiltunen/Naputiina, Veikonkone Haapavesi, Kodinkaluste Vatjus Oy, Haapaveden Häggman, Optiala Oy, K-Market Haapavesi, Nevalanmäen Perhekodit Oy, Päiväkoti Taikapuisto Oy, Kokkolan Halpa-Halli Oy, Rengas-Pojat Oy, Kukkakauppa Pitsilehti, S-Market Haapavesi Osuuskauppa KPO, Kukka- ja luontaistuote Niittykoski Ay, ABC Haapavesi Osuuskauppa KPO, Suomenselän Osuuspankki, POP Pankki Haapavesi ja JEDU Haapavesi.

 

HAASTEP-HANKE

HaaStep – Haapaveden seinällinen työpaja -hanke oli Haapavedellä 1.1.2015–31.7.2017 toiminut TE-palveluiden, Haapaveden kaupungin, Haapaveden Opiston ja Jedun rahoittama työllisyyspoliittinen hanke. Hankkeen tavoitteena oli kehittää seinällistä työpajatoimintaa alle 29-vuotiaille nuorille paikkakuntalaisille. Kehitettävän työpajan tehtävänä oli tarjota säännöllistä ohjausta ja tukea opintojen suorittamiseen, tukea arjen taitojen harjoitteluun ja työllistymisen tukemiseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kehittää alueella nuorten parissa toimivien tahojen välistä yhteistyötä.

Hankkeen avulla Haapavedelle perustettiin starttivalmennuksellinen seinällinen nuorten työpaja ja sen yhteyteeen avattiin "ÄkZone - nuorten palvelut" -niminen, ohjaamomallinen nuorten palvelukeskus. HaaStep-hanke teki tiivistä yhteistyötä Nuora-hankkeen kanssa kehittäen nuorten työpajan yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Hankkeen starttivalmennuksellista toimintamallia kehitettiin läpi hankeajan. 

Hankkeen tuloksena Haapavedelle syntyi työpajatoimintaa, joka on hankkeen jälkeen laajentunut koskemaan kaikenikäisiä työttömiä. HaaStep-hankkeen tuloksia ja ideologiaa hyödynnetään edelleen työpajalla nuorten omassa ryhmässä, Starttaamossa.

Liitetiedostot

Logo - Haapaveden kaupunki

HAAPAVEDEN KAUPUNKI

TÄHTELÄNKUJA 1 (KAUPUNGINTALO)
86601 HAAPAVESI
Y-TUNNUS: 0184872-4

PUHELIN: 044 7591300


VIRALLISET TIEDOTTEET JA TIEDUSTELUT:
HAAPAVEDEN.KAUPUNKI@HAAPAVESI.FI

MUU SÄHKÖPOSTI: NEUVONTA@HAAPAVESI.FI

HENKILÖSTÖN SÄHKÖPOSTIT OVAT MUOTOA: etunimi.sukunimi@haapavesi.fi

KAUPUNGINTALO ON AVOINNA:
MA-TO KLO 9.30 - 15.00
PE KLO 9.30 - 14.00

 

LASKUTUSOSOITE:

Haapaveden kaupunki
Yksikön nimi (esim. Tekninen toimi)
003701848724
PL 5016 

02066 DOCUSCAN

                                                                                                                  

 

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003701848724
Verkkolaskuoperaattori:CGI Suomi Oy
Välittäjän tunnus: 003703575029

Saavutettavuus

PALVELUITA

PUHELINLUETTELO
LOMAKKEITA
KUVA- JA LOGOPANKKI
OTA YHTEYTTÄ

MATKAHUOLLON REITTIOPAS

TARINOITA HAAPAVEDELTÄ


HAAPAVEDEN KAUPUNKI FACEBOOKISSA

TUTUSTU HAAPAVEDEN KAUPUNGIN FACEBOOK-SIVUSTOON JA TYKKÄÄ MEISTÄ

 

 

Sivukartta | Etusivulle