Hyppää pääsisältöön
Vattukylän osayleiskaava

Osayleiskaavoitus koskee Vattukylän aluetta. Alueella on tällä hetkellä voimassa Vattukylän osayleiskaava sekä Keskustan osayleiskaava, joiden aluetta on hieman laajennettu. Suunnittelu-alue rajautuu koillisessa Kytökylän osayleiskaavaan sekä lännessä pieneltä osin Vatjusjärven osayleiskaavaan. Keskustan suunnassa suunnittelualue on rajattu keskustan osayleiskaavassa osoitettuihin Itä-Huiskan- ja Ryyppymäen asemakaavoitettaviin alueisiin.

Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Vattukylän alueelle uusi yleiskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä olevaan infraan ja kylärakenteeseen liittyen. Kaava perustuu tehtyihin ympäristöselvityksiin, edullisuusvyöhyketarkasteluun ja niistä johdettuun kiinteistökohtaiseen rakentamisoikeuteen kyläalueella.