Hyppää pääsisältöön
Ilmoita väärinkäytöksestä

Haapaveden kaupungilla on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta voit tehdä ilmoituksen epäilemästäsi väärinkäytöksestä.

Lue tämän sivun ohjeet huolellisesti ennen ilmoituksen tekemistä.

 

Mitä väärin­käytös tarkoittaa?

Väärinkäytös ja muu moitittava tai epäeettinen toiminta voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. 

Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, työyhteisön toimintaan, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Miten ilmoitukset käsitellään?

Ilmoitusten ensimmäisinä vastaanottajina toimivat kaupungin kirjaamopostin lukemiseen oikeutetut henkilöt (ml. tietohallintojohtaja ja hallintojohtaja), jotka siirtävät asian käsiteltäväksi hallintosäännön mukaisesti toimivaltaiselle viranhaltijalle tai toimielimelle. 

Käsittely toteutetaan luottamuksellisena ja ilmoitustietoihin on pääsy vain niihin oikeutetuilla käsittelijöillä. Ilmoittajalta tai asiantuntijoilta voidaan tarvittaessa pyytää lisätietoja asiasta käsittelyn kuluessa. Luottamuksellisuutta ei koskaan vaaranneta. 

Ilmoittajalle ilmoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, miten asia on ratkaistu ja mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

Ilmoituksiin sisältyvien henkilötietojen käsittelyssä tulee noudattaa yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä.

 

Asiakas­pa­laut­teille oma lomake

Huomioithan, että asiakaspalautteet eivät kuulu tähän kanavaan. Voit jättää asiakaspalautteen Kunta-Akkunan kautta.

 

Siirry tekemään ilmoitus väärinkäytöksestä.

Ilmoituskanavaa ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Vääriä tietoja tahallaan ilmoittava voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.