Hyppää pääsisältöön
Käyttöehdot

Ota yhteyttä

TIMMI tilanvarausohjelmiston käyttöehdot ja rekisteröityvän informointi henkilötietojen käsittelystä

1. Sopijapuolet

Palveluntarjoaja: Haapaveden kaupunki

Asiakas:

  • Yksityishenkilö, joka rekisteröityy TIMMI Tilavarausohjelmiston käyttäjäksi TAI
  • Rekisteröitynyt yhdistys/yritys, jonka yhteyshenkilö rekisteröityy TIMMI Tilavarausohjelmiston käyttäjäksi edustamansa yhdistyksen/yrityksen päätöksellä.

2. Sopimuksen voimaantulo

Asiakkaan tulee hyväksyä jäljempänä tässä sopimuksessa mainittavat TIMMI Tilavarausohjelmiston sopimusehdot ja antaa rekisteröintiin tarvittavat tiedot. Asiakas on rekisteröitynyt, kun palveluntarjoaja on hyväksynyt rekisteröintihakemuksen. Sopimus tulee voimaan, kun palveluntarjoaja on hyväksynyt asiakkaan rekisteröitymisen.

3. Asiakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus varata suoraan tai varaushakemuksin tiettyjä palveluntarjoajan tiloja.

Rekisteröityessään asiakas saa palveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Asiakas vastaa palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista. Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän ja muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta. Asiakas ei saa sisällyttää tai linkittää palvelua kotisivuilleen ilman palveluntarjoajan lupaa.

4. Palveluntarjoajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja käsittelee sähköiset varaushakemukset arkipäivisin. Viikonloppuna ja iltaisin saapuneet varaushakemukset pyritään käsittelemään seuraavana arkipäivänä. Asiakkaan tulee huomioida käsittelyaika varaushakemusta tehdessään.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää asiakkaalta palvelun käyttö.

Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa varattu vuoro käyttöönsä kilpailun tai muun tapahtuman takia tai jos vuoro myydään vakiovuoroksi. Tästä ilmoitetaan asiakkaalle niin aikaisin kuin mahdollista, kuitenkin vähintään vuorokautta ennen vuoron alkamista.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen www-sivuilla. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia. Palvelutarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvariskien kuten tietokonevirusten asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

5. Palvelun hinnat / maksut

Asiakas maksaa varaamistaan vuoroista kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen käyttömaksun.

Asiakas on velvollinen maksamaan varaamansa tunnit, vaikka niitä ei olisi käytetty, jos vuoroa ei ole peruutettu vähintään kolme vuorokautta ennen vuoron alkamista. Asiakas voi tehdä perumisen itse tilavarausohjelmistossa viimeistään kolme vuorokautta ennen varauksen ajankohtaa.

Asiakas voi maksaa tilavarauksensa uimahalli Lakkuunin kassaan tai se laskutetaan Haapaveden kaupungin käytännön mukaisesti.

Jos asiakas ei maksa vuorojaan, on palveluntarjoajalla oikeus estää sähköisen asiakkuuden käyttö.

6. Tietosuojakäytäntö

Yleinen tietosuoja-asetus (EU, 2016/769)

Haapaveden kaupungin tilavarauksia hoidetaan Timmi tilavarausohjelmistolla.

Rekisterin pitäjä on Haapaveden kaupunki, lisätietoa tietosuojasta ja tietosuojavastaavasta.

Henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään, kun hän rekisteröityy sähköiseen asiointiin.

Henkilötietoja tarvitaan laskutukseen ja tilavarauksiin tehtäviin muutoksiin. Tilavaraustietoja käytetään myös tilastointiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste liittyy asiakkaan tekemiin tilavarauksiin.

Sähköpostitietoja käytetään asiakkaalle suunnattuun tiedottamiseen. Asiakkaalla on oikeus halutessaan kieltää tiedotteiden lähettämisen sähköpostilla.

Asiakkaan laskutustiedot luovutetaan Haapaveden kaupungin laskutukseen. Asiakkaiden tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Asiakastietoja käsittelevät henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluu huolehtia tilavarauksista, tiedottamisesta ja laskuttamisesta.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun asiakassuhde on voimassa ja tehdyt varaukset on laskutettu.

Kun asiakas on rekisteröitynyt Timmi tilavaraukseen, hänellä on pääsy omiin henkilötietoihinsa ja mahdollisuus oikaista tietonsa itse ja tulostaa tietonsa.

Asiakkailla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, pyytää oikaisemaan, rajoittamaan ja poistamaan tietoja, ellei mikään erillislainsäädäntö rajoita tätä oikeutta. Pyynnön voi tehdä Haapaveden kaupungin tietosuoja-sivuilla olevilla lomakkeilla.

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos asiakas katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta tai hänen pyyntöihinsä ei ole vastattu yhden kuukauden kuluessa.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 Helsinki
tietosuoja@om.fi
https://tietosuoja.fi

Tiedot Timmi tilavarausohjelmistossa suojataan ajanmukaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Tiedot säilytetään suojattuina siten, että niitä voidaan käyttää vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

Logo - Haapaveden kaupunki

HAAPAVEDEN KAUPUNKI

TÄHTELÄNKUJA 1 (KAUPUNGINTALO)
86601 HAAPAVESI
Y-TUNNUS: 0184872-4

PUHELIN: 044 7591300


VIRALLISET TIEDOTTEET JA TIEDUSTELUT:
HAAPAVEDEN.KAUPUNKI@HAAPAVESI.FI

MUU SÄHKÖPOSTI: NEUVONTA@HAAPAVESI.FI

KAUPUNGINTALO ON AVOINNA:
MA-TO KLO 9.30 - 15.00
PE KLO 9.30 - 14.00

 

LASKUTUSOSOITE:

Haapaveden kaupunki
Yksikön nimi (esim. Tekninen toimi)
003701848724
PL 5016 

02066 DOCUSCAN

                                                                                                                  

 

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003701848724
Verkkolaskuoperaattori:CGI Suomi Oy
Välittäjän tunnus: 003703575029

Saavutettavuus

PALVELUITA

PUHELINLUETTELO
LOMAKKEITA
KUVA- JA LOGOPANKKI
OTA YHTEYTTÄ

MATKAHUOLLON REITTIOPAS

TARINOITA HAAPAVEDELTÄ


HAAPAVEDEN KAUPUNKI FACEBOOKISSA

TUTUSTU HAAPAVEDEN KAUPUNGIN FACEBOOK-SIVUSTOON JA TYKKÄÄ MEISTÄ

TESTAA TIETOSI HAAPAVEDESTÄ. 
PELAA HAAPAVESI-VISAA!

 

Sivukartta | Etusivulle