YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TIEDOTTAA; Haapaveden liikuntahallista 14.2.2023 otettujen legionella- näytteiden lopulliset tutkimustulokset ovat valmistuneet; 6.3.2023

Haapaveden liikuntahallin vesijärjestelmästä on riskinarviointiin perustuneessa näytteenotossa löytynyt tutkimuksissa legionella- bakteeria yli sallitun raja-arvon. Riskinarviointi liittyy juomavesidirektiivin täytäntöönpanoon 1.1.2023 alkaen.


Haapaveden liikuntahallissa on tehty puhdistustoimenpiteitä toimenpiderajan ylittävän legionella-pitoisuuden vuoksi. Puhdistustoimenpiteet tehtiin samanaikaisesti myös uimahallin puolelle.


Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta on saatu lopulliset vahvistetut tutkimustulokset 3.3.2023. Tutkimustulosten mukaan liikuntahallin suihkun kylmässä vedessä ei todettu lainkaan legionella-bakteeria, joten puhdistustoimenpiteiden todetaan tehonneen.


Liikuntahallin poikkeusjärjestelyt voidaan purkaa ja vesijärjestelmä ottaa normaalisti käyttöön. Toimija tiedottaa liikuntahallin vesijärjestelmän käyttöönotosta.

Ympäristöterveydenhuolto, kiinteistöhuolto ja liikuntatoimi kiittävät liikuntahallin ja uimahallin käyttäjiä kärsivällisyydestä ja asiallisesta suhtautumista vesiongelman aiheuttamiin häiriöihin.


Lisätiedot:
Harri Heikkilä, ympäristöjohtaja p. 044-7591 471
Keijo Rutanen, kiinteistöpäällikkö p. 044-7591 234
Kati Mäntylä, liikuntasihteeri p. 044-7591 251


www.haapavesi.fi
www.ymparistohelmi.fi
Klikkaamalla näitä nettisivujen osoitteita, pääset suoraan kyseiselle nettisivulle.

Oheisena liitteenä on tämä ilmoitus saavutettavuudet kattavana PDF-tiedostona.

 

Ma, 06.03.2023 - 10:56