Tiedote Sepänkuja 2023 peruskorjaus 20.11.2023
Sepänkujalla välillä Ahjolantie – Urheilutie on aloitettu rakentaminen lokakuussa ja arvioitu valmistuminen on marraskuussa vuonna 2023 rakennettavien kohteiden osalta.
 
Päivittäinen työaika on lähtökohtaisesti arkisin klo 7.00–17.00.
 
Työt sisältävät asfaltin poistoa, massanvaihtoa, sadevesilinjojen rakentamista, vesijohto- ja viemäriverkoston uudelleenrakentamista, valaistuksen uudelleenrakentamista, maisemointia ja uudelleen päällystämistä sekä mahdollisesti myös louhintatyötä.
 
Ahjolantien ja Sepänkujan risteys joudutaan sulkemaan läpikululta rakentamisen ajaksi.
 
LISÄTIETOJA:
 
Haapaveden kaupunki
Maankäyttöpäällikkö
puh. 044 7591 206
paulos.teka@haapavesi.fi
 
Kuljetuspolar Oy
Timo Moisander
Työmaapäällikkö
timo.moisander@kuljetuspolar.fi
040 836 9200
 
Oheisena liitteenä on kuva kartasta, jossa näytetään, missä toimenpiteet toteutetaan.