Pyhäjärveltä Pyhäjoelle -vesiensuojelun teemapäivä

Pyhäjärveltä Pyhäjoelle vesiensuojelun teemapäivässä käydään asiantuntijoiden esitelmin läpi joen tilaa ja nostetaan esille suunniteltuja ja toivottuja tulevia vesiensuojelutoimia. Alustuksissa nostetaan esille vesistöön vaikuttava joen veden säännöstely, turvetuotanto, maatalous ja asutuksen jätevedet. Tarkastelussa ovat myös kalastuksen ja virkistyskäytön näkymät ja mahdollisuudet.
Seminaari on tarkoitettu kaikille Pyhäjokivarren asukkaille ja toimijoille sekä vesiensuojelusta kiinnostuneille.
Lisätietoja ympäristösihteeri Vesa Ojanperältä puh. 040 359 6073 tai s-posti: vesa.ojanpera@pyhajoki.fi.
Tilaisuus on maksuton sisältäen aamukahvit seminaaripaikalla.

Tervetuloa teemapäivään!

Matti Soronen
Pyhäjoen kunnanjohtaja

To, 06.06.2019 - 09:39