Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019 toimitetaan 14.4.2019 klo 9.00 – 20.00 välisenä aikana.

Äänestyspaikat äänestysalueittain ovat seuraavat:

Äänestysalue ja äänestyspaikka:

Alarannan äänestysalue
Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, Haapavesi

Kirkonkylän äänestysalue
Mäkirinteen koulu, Kytökyläntie 49, Haapavesi

Ennakkoäänestyspaikkana eduskuntavaalissa on Haapaveden kaupungintalon hallituksen huone. Kaupungintalolla ennakkoäänestys tapahtuu seuraavina aikoina:

3.4. - 5.4.2019 (ke-pe) klo 9.00 – 16.00
6.4.2019 (la) klo 10.00 – 14.00
7.4.2019 (su) klo 11.00 – 14.00
8.4. - 9.4.2019 (ma-ti) klo 9.00 – 20.00

Ennakkoäänestys tapahtuu vaalitoimikunnan ilmoittamina aikoina seuraavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä: Paakkilanhovin palveluasunnot, Peltolan ja Rantalan pienryhmäkodit, Metsärinteen palvelukoti ja Hoitokoti Kartanonväki.

Kotona tapahtuvaan äänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse kaupungintalolle keskusvaalilautakunnan sihteeri Eija Saarelalle (044 7591305) tai toimistosihteeri Anu Manniselle (044 7591363) viimeistään 2.4.2019 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on saatavana kaupungintalolta.

Haapavedellä 27. päivänä helmikuuta 2019

HAAPAVEDEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Esko Kalapudas                      Eija Saarela
Puheenjohtaja                          Sihteeri

Ma, 11.03.2019 - 12:28