Ajankohtaista https://www.haapavesi.fi/ajankohtaista/rss.xml fi Maisemahelmet esille Haapavedellä. https://www.haapavesi.fi/ajankohtaista/maisemahelmet-esille-haapavedella 2019-09-10T12:06:58 Haapaveden kaupunki 1715 Hyvinvointiviikko 2.-8.9 ja Taiteiden yö 7.9. https://www.haapavesi.fi/ajankohtaista/hyvinvointiviikko-2-89-ja-taiteiden-yo-79 2019-09-03T10:20:32 Haapaveden kaupunki 1708 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa: Perinnemaisemien päivitysinventoinnit käynnistyvät https://www.haapavesi.fi/ajankohtaista/pohjois-pohjanmaan-ely-keskus-tiedottaa-perinnemaisemien-paivitysinventoinnit Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus inventoi maakunnan perinnemaisemakohteita vuosina 2019-2021. Valtion mailla sijaitsevat kohteet inventoi pääasiassa Metsähallitus. Tavoitteena on päivittää tietoja jo inventoitujen perinnemaisemien tilasta ja hoitotarpeista, inventoida uusia kohteita kuten ympäristösopimuksella hoidettavia alueita ja kartoittaa hoidon laajentamismahdollisuuksia. Työt tehdään Perinnemaisemien inventointiohjeen mukaisesti. Vuonna 2019 inventoinnit keskittyvät suurimmaksi osaksi Pohjois-Pohjanmaan rannikolle. Kunnittaiset kartat suunnitelluista inventointikohteista löytyvät ELY-keskuksen verkkosivulta. Maastotyöt käynnistyvät kesäkuun puolivälissä. Kohteiden hoidon toteuttajille lähetetään tarkempi infokirje ja ollaan yhteydessä ennen maastokäyntiä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen laajempi tiedote perinnemaisemainventoinneista.  Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta: Maarit Vainio, maarit.vainio(at)ely-keskus.fi, puh. 0295037007 ja Marika Laurila, marika.laurila(at)ely-keskus.fi, puh. 0295038003. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse. 2019-06-06T07:57:59 Haapaveden kaupunki 1679 Ulkoliikuntakysely https://www.haapavesi.fi/ajankohtaista/ulkoliikuntakysely Suomen Latu järjestää kuntien asukkaille suunnattua ulkoilukyselyä, jonka tarkoituksena on selvittää alueen ulkoilupaikkojen käyttöä ja mahdollisia kehitysideoita. Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa alle 10 minuuttia. Vastauksista saadaan arvokasta tietoa siitä, millaisia ulkoilupaikkoja kunnan alueella käytetään, kuinka paljon ja miten niitä toivotaan kehitettävän.  Kyselyä  hyödynnetään yhteistyössä kaupungin päättäjien kanssa. Alla linkki kyselyyn, kyseluy on auki 31.5.2019 asti https://link.webropolsurveys.com/S/12F1676015FB3AAE   2019-05-13T11:16:32 Haapaveden kaupunki 1649 Toimijakartoituskysely https://www.haapavesi.fi/ajankohtaista/toimijakartoituskysely Tähän kyselyyn vastaamalla on mahdollisuus vaikuttaa elinvoimaisen ja hyvinvoivan tulevaisuuden kunnan muotoutumiseen!  Kuntamme haluaa tällä kyselyllä kartoittaa mahdollisimman kattavasti asukkaidemme hyvinvointia ja terveyttä edistävät toiminnat, toimijat ja palveluiden tarjoajat. Kyselyyn vastaajat pääsevät vaikuttamaan esimerkiksi myös järjestöjen toiminta- ja avustuskriteerien sekä palvelusetelien kehittämiseen. Kysely toteutetaan yhteistyössä Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeen kanssa. Vastaa kyselyyn https://www.webropolsurveys.com/S/147059D033A7C753.par Toimijoiden yhteystiedot säilytetään myöhempää yhteistyötä varten. 2018-12-10T14:41:44 Haapaveden kaupunki 1489 Nyt voit katsoa valtuustokokoukset livenä https://www.haapavesi.fi/ajankohtaista/nyt-voit-katsoa-valtuustokokoukset-livena Haapaveden kaupunki aloittaa 26.11.2018 alkaen valtuustokokousten esittämisen Haapavesi-tv:n kautta osoitteessa http://www.paikallistv.fi/sinun-paikallistelevisiosi/haapavesi/ 2018-11-23T10:36:04 Haapaveden kaupunki 1466