HALI – Liikunnallisen elämäntavan edistäminen Haapavedellä hanke on suunniteltu kolmivuotiseksi hankkeeksi (2016-2018). Hankkeen rahoittajana on Aluehallintovirasto. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena vuonna 2016 (2.5.-31.12.2016) oli ikääntyvien liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Nyt 3.5.2017 alkaneen hankkeen toisen vaiheen tavoitteena on työikäisten liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Hanke pyrkii tavoittamaan terveytensä kannalta ei lainkaan/liian vähän liikkuvat työikäiset liikuntaneuvonnan ja matalan kynnyksen Starttiryhmien pariin.

LIIKUNTANEUVONTA

  • Liikuntaneuvonta on tarkoitettu TYÖIKÄISILLE, jotka liikkuvat terveytensä kannalta riittämättömästi tai eivät ole löytäneet itselleen sopivaa liikuntamuotoa
  • Liikuntaneuvonta antaa tukea ja kannustusta säännölliseen ja itselle mieluisaan liikuntaan
  • Neuvonnassa voidaan tehdä yksilöllinen liikkumissuunnitelma
  • Liikuntaneuvonta on maksuton
  • Lisätietoja ja ajanvaraus maanantaisin klo. 9-11 HALI-hanke/Kati Moilanen p. 044-7591363 (HOX!! 31.7.2017 alkaen)
  • Tervetuloa!

SYKSYN 2017 STARTTIRYHMIEN LIIKUNTAKALENTERI

liikuntakalenteri

HOX HOX! Järjestävä taho ei vastaa lasten valvonnasta (perheliikunta) eikä osallistujia ole vakuutettu toiminnan järjestäjien puolesta.

Materiaalia työikäinen liikunnallisen elämäntavan edistämiseen 

  • Liikuntapiirakka aikuisille linkki
  • Testaa liikutko suositusten mukaisesti linkki
  • Istumiskortti linkki
  • Liikkumisen viikko-ohjelma ja seuranta linkki