Maksut ja muistutukset

Myöhästymismaksut

Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta peritään myöhästymismaksu sekä myöhästymismuistutuksesta aiheutuvat kulut. Lastenosaston aineistosta peritään ainoastaan muistutusmaksu. Myöhästymismaksujen suorittamatta jättäminen aiheuttaa lainauskiellon.

Aineiston katoaminen tai vahingoittuminen

Asiakas on vastuussa lainaamastaan aineistosta. Mikäli asiakas kadottaa tai turmelee kirjaston aineistoa, hänen on korvattava aiheuttamansa vahinko tuomalla tilalle uusi kappale lainaamaansa aineistoa tai maksettava kirjaston määräämä korvaushinta. AV-aineiston voi korvata vain maksamalla korvaushinnan.

Kaukopalvelumaksu

0€ / laina tai lähettäjäkirjaston perimät toimitusmaksut.

Myöhästymismuistutukset

  • 1. muistutus 2 vkoa eräpäivästä
  • 2. muistutus 6 vkoa eräpäivästä

Varatusta aineistosta muistutetaan välittömästi eräpäivän jälkeen

  • Lasten- ja nuortenosaston aineisto 0,50€ / muistutuskerta
  • Varatun aineiston muistutus 0,50€ / muistutuskerta
  • Aikuistenosaston ja musiikkiosaston aineisto sekä kaukolainat 1€ / muistutuskerta

30 vrk. 2. muistutuksen jälkeen palauttamattomista lainoista lähetetään asiakkaalle lasku, summa 2€ + korvattava aineisto. Mikäli aineisto palautetaan sen jälkeen, kun lasku on lähtenyt perintään, asiakas korvaa kaupungille aiheutuneita kuluja 5€.

Velkasaldon yläraja 15€, jonka jälkeen asiakas joutuu lainauskieltoon, kunnes velka vähintään lyhennetään alle 15 euron.

Uusi kirjastokortti

Uusi kirjastokortti kadonneen tai rikkoutuneen tilalle 0,80€.

Kopiot

  • A4 1,20€ / kpl
  • A3 1,50€ / kpl

Muut maksut

  • Tuloste internetistä 0,30€
  • Muovikassi 0,20€

Rikkoutuneen tai kadonneen kirjamuotoisen aineiston tilalle asiakkaan tulee hankkia uusi kappale tai maksaa kirjaston määräämä korvaushinta. AV-aineiston voi korvata ainoastaan maksamalla ko. tuotteen hinnan.