Kirjastokortti ja lainaaminen

Kirjastokortti

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on esitettävä aina lainattaessa. Alle 15-vuotiailta vaaditaan holhoojan suostumus oman kirjastokortin hankkimiselle. Kadonneen tai tärveltyneen kortin uusimisesta peritään maksu. Jokainen on vastuussa kortillaan tai alle 15-vuotiaan lapsensa kortilla lainatusta aineistosta. Vastuu koskee myös kadonneella kortilla lainattua aineistoa katoamisilmoitukseen saakka. Osoitteen- ja nimenmuutokset on ilmoitettava kirjastoon, samoin kortin katoaminen.

Uusi kirjastokortti

Laina-aika

Kirjastoaineiston laina-aika on yleensä 4 viikkoa. Osalla aineistosta (cd-levyt, lehdet, videot, uutuus- ja kurssikirjat) on poikkeava laina-aika. Kotiseutukokoelman ja käsikirjaston aineistoa ei lainata.

Lainan voi uusia kolme (3) kertaa, ellei siitä ole varauksia.

Aineiston varaaminen

Lainassa tai hankinnassa olevasta aineistosta voi tehdä varauksia.

Kaukopalvelu

Kokoelmaan kuulumattomasta aineistosta voi tehdä hankintaehdotuksen tai kaukolainapyynnön. Kaukopalvelusta noudatetaan valtakunnallisia kaukolainaussääntöjä sekä lainan antaneen kirjaston määräämiä maksuja ja ehtoja. Kaukopalvelu on maksullinen.

Internetin käyttö

Tietokoneen voi varata käyttöönsä puoleksi tunniksi päivässä. Uuden ajan voi varata varauskirjasta, kun edellinen aika on käytetty. Varaus tapahtuu kirjoittamalla etu- ja sukunimi varauskirjaan. Varauksen voi tehdä myös puhelimitse. Asiattomien sivujen selailu kirjastossa on kiellettyä! Internet-palveluiden käyttö on toistaiseksi maksutonta. Tulosteista peritään maksu.

Asiakkaan vastuu

Kirjaston asiakkaana henkilö on kirjaston käyttösääntöjen alainen. Henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan kirjaston tiloista. Asiakas menettää lainausoikeutensa, jos hän jättää lainat palauttamatta tai laskut maksamatta. Lainauskielto on voimassa sekä pääkirjastossa että kirjastoautossa aineiston palauttamiseen tai maksujen suorittamiseen saakka.

Av-aineistoa asiakas lainaa omalla vastuullaan. Kirjasto ei vastaa av-aineiston asiakkaan laitteille aiheuttamista vaurioista.

Tietosuoja

Kirjaston lainausrekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan. Lainausrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Jokaisella on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Kirjaston käyttösäännöt ovat voimassa 1.4.2001 alkaen. Koululautakunta päättää kulloinkin voimassaolevat maksut.

Kirikirjastoilla on asiakasrekisteri. Rekistereistä on laadittu tietosuojaseloste, jossa yhdistyvät rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Tietosuojaselosteesta ilmenevät mm. rekisterien tietosisältö, asiakastietojen käyttötarkoitus sekä säännönmukaiset tietolähteet.

Kirikirjaston tietojärjestelmäseloste