HUOM! Päivitetyt nettisivut osoitteessa kokoomo.net!

MIKÄ WASSUP?

Haapaveden kaupungin Wassup on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama kehittämishanke, jonka rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Wassup-hankkeen tavoitteena on kunnan työllistämisprosessien ja pitkään työttömänä olleiden työttömien palveluiden kehittäminen. Lisäksi hankkeessa tavoitellaan työttömien aktivointiasteen nousua ja elämänhallinnan vahvistumista. Wassup-hanke on paikallinen ja helposti lähestyttävä matalan kynnyksen palveluntarjoaja.

HANKKEEN KOHDERYHMÄ

Hankkeen pääkohderyhmä on työttömät, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työttömyysetuutta vähintään 500 päivältä, ja ovat oikeutettuja työmarkkinatukeen. Kohderyhmää ovat myös työttömät, joiden työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden, työttömät alle 29-vuotiaat, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai joilla on osaamisen kehittämisen sekä pitkäaikaisen tuen ja ohjauksen tarvetta sekä työttömät, joilla on jokin avoimille työmarkkinoille sijoittumista vaikeuttava sairaus tai vamma.

KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET

Wassup-hankkeen käytönnön toimenpiteinä on esimerkiksi kattava alkukartoitus, jonka pohjalta tehdään asiakkaan kanssa yhteistyössä toimeenpidesuunnitelma. Suunnitelman toteuttamisen tukena on monipuolinen palveluvalikoima, johon kuuluvat muun muassa erilaiset terveysselvitykset työttömien terveystarkastuksesta mahdollisiin eläkeselvittelyihin, kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen ja erilaiset työhönhakuvalmennukset ATK-kurssista yritysvierailuihin sekä palkkatukityön ja työkokeilun hyödyntäminen. Hankkeen työntekijät tekevät laaja-alaista yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Olemassa olevan yritysyhteistyön laajentaminen ja syventäminen, hyvät yhteydet yhdistyksiin ja yhteistöihin ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen ovat myös tärkeä osa hankkeen toimintaa.