KESÄTYÖPAIKKATUKI YRITYKSILLE JA YHDISTYKSILLE

Haapavetiset yritykset ja yhdistykset voivat hakea tukea haapavetisen koululaisen kesätyöllistämiseksi. Tuen määrä on 300 €/palkattava koululainen ja tuen saannin ehtona on, että työjakson palkan tulee olla vähintään 500 €. Palkattavien koululaisten määrää ei ole rajoitettu.

Tuen saannin edellytykset:

1. Työnantaja työllistää koululaisen varsinaiseen yritys- ja yhdistystoimintaansa vähintään kuukaudeksi työajan ollessa vähintään 6 h/päivä TAI

2. Työnantaja työllistää koululaisen varsinaiseen yritys- ja yhdistystoimintaansa kahden kuukauden ajaksi siten, että kokonaistuntimäärä noiden kahden kuukauden aikana on vähintään 120 tuntia.

3. Tuen myöntäminen edellyttää, että hakijalla on y-tunnus tai yhdistys on rekisteröity.

4. Tuki voidaan myöntää vain haapavetisen 15–19-vuotiaan koululaisen työllistämiseen.

Miten haetaan?

Tukea ei tarvitse hakea etukäteen. Tuki maksetaan jälkikäteen hallintojohtajalle osoitettua palkkakuittia ja työsopimuskopiota vastaan samaan aikaan viimeistään syyskuun 2017 lopussa. Tositteista tulee tulla esille koululaisen työsuhteen kesto ja työaika sekä palkan suuruus. Tositteet lähetetään osoitteeseen:

Haapaveden kaupunki
Hallintopalvelut/KesätyöpaIkkatuki
PL 40
86601 Haapavesi

Lisätietoja aiheesta vs. hallintojohtajalta puh. 044 7591 305