MIKÄ ON NUORA-HANKE?

Nuora-hankkeen tavoitteena on luoda vuosittain toistuva tapahtumatuotannollinen yhteistyömalli yhdessä kaupungin työpajan, Haapavesi-seuran ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Haapaveden kaupungin työpaja tarjoaa sekä tapahtuma- ja kulttuurituottamisen asiantuntijan että työvoimaa valmiiksi organisoituna. Hankkeen rahoittajina ovat Keskipiste Leader ry, Haapavesi-Seura ry ja monia muita paikallisia yrityksiä ja toimijoita. Hankkeessa kehitetty yhteistyömalli ja työpajan osaaminen ovat kaikkien paikkakunnan toimijoiden vapaasti hyödynnettävissä.

Hankkeen kohderyhmä on 16 - 29 -vuotiaat nuoret. Nuorille hanke tarjoaa näköalapaikan tapahtumien järjestämiseen sekä monentasoisia työtehtäviä esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden parissa. Työpajan nuoret ovat tähän mennessä osallistuneet Haapavesi Folk -festivaalien ja muiden musiikkitapahtumien järjestämiseen ja tutustuneet Haapavesi-Seuran toimintaan esimerkiksi kotiseututapahtuman järjestämisessä, kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden kunnostamisessa ja museotoiminnan ylläpidossa ja kehittämisessä. Hanke tekee laaja-alaista yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Olemassa olevan yritysyhteistyön laajentaminen ja syventäminen, hyvät yhteydet yhdistyksiin ja yhteistöihin ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen ovat myös tärkeä osa hankkeen toimintaa.

Työpajan tehtävä on kehittää ja tukea nuorten arjenhallinnan taitoja niin, että he saavat työkaluja ja itseluottamusta itsenäiseen elämään. Pajanuoret saavat hankkeen myötä monipuolisia työtehtäviä sekä tilaisuuden tutustua ja juurtua kotiseutuunsa ja kasvaa aktiivisiksi toimijoiksi omalla paikkakunnallaan. Nuoret vaihtuvat, mutta pajan ja toimijoiden yhteistyön rungon muodostavat tiettyihin aikoihin vuodesta sijoittuvat yhteistyöprojektit.