HAAPAVESI-LISÄ

Haapavesi-lisä on harkinnanvarainen yritys- ja yhteisölisä, jonka tarkoituksena on parantaa yritysten ja yhdistysten mahdollisuuksia palkata haapavetisiä pitkäaikaistyöttömiä. Lisä on harkinnanvarainen, määrärahasidonnainen erillispalkkio yrityksille ja yhdistyksille siitä, että yritys/yhdistys työllistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön. Lisään ovat oikeutettuja kaupungin alueella toimivat yritykset sekä rekisteröidyt yhdistykset ja muut vastaavat yhteisöt, jotka voivat toimia työnantajina.

TUEN EDELLYTYKSET

 • Haapavesi-lisää voidaan myöntää yritykselle/yhdistykselle sellaisten haapavetisten työttömien palkkaamiseen, joihin yritys voisi saada valtion työllisyysmäärärahoista myönnettävää palkkatukea.
   • Työnantaja voi hakea tai olla hakematta työllistymiseen palkkatukea.
 • Työllistetyn työajan on oltava vähintään työvoimatoimiston tukipäätöksen ehtojen mukainen.
   • Työsuhteen kesto on oltava vähintään 26 täyttä viikkoa.
   • Viikkotunteja on oltava vähintään 18 tuntia.
 • Työllistettävälle henkilölle edellytetään maksettavan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.
 • Mahdollisen valtion palkkatuen ja kaupungin Haapavesi-lisän kokonaissumma ei saa ylittää työllistetyn palkkaamista aiheutuvia kokonaiskuluja.
 • Mikäli tukien kokonaissumma ylittää kokonaispalkkakulut, Haapavesi-lisää ei myönnetä lainkaan.

TUEN MÄÄRÄ

Tukea maksetaan etukäteen kertakorvauksena
1800 € alle 50 v. työttämän palkkaamiseen
2400 yli 50 v. työttömän palkkaamiseen

Tukea haetaan kirjallisesti sivun oikeasta reunasta tulostettavalla hakemuksella. Hakemukseen tulee liittää jäljennös TE-toimiston palkkatukipäätöksestä (mikäli palkkatukea on haettu) ja jäljennös työsopimuksesta, josta ilmenee mm. viikkotyötuntimäärä sekä kuukausipalkka. Hakemus liitteineen palautetaan osoitteeseen:

Haapaveden kaupunki
Hallinto,"Haapavesi-lisä"
Tähtelänkuja 1
86600 HAAPAVESI