Haapaveden kaupungin monipuolisten työllisyyspalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille työllistymistä edistäviä palveluita, kehittää työllistymisprosesseja ja opastaa kuntalaisia aiheeseen liittyvissä kysymyksissä. Palveluiden tavoitteena on muun muassa työttömien kuntalaisten työmarkkina-aseman ja toimeentulon parantaminen, paikallisten yritysten ja yhdistysten ohjaus ja neuvonta työllistämiseen liittyvissä asioissa sekä työttömyydenhoidon kehittäminen yhteistyössä paikallisten verkostojen kanssa.

Työllisyydenhoito kohdistuu erityisesti pitkään työttömänä olleisiin kuntalaisiin ja nuoriin työttömiin, ja sen avulla pyritään löytämään työttömäille kuntalaisille polkuja avoimille työmarkkinoille. Työllisyyspalveluita Haapavedellä tarjoavat Wassup-hanke, Haapaveden nuorten työpaja ja työllisyyskoordinaattori. Työllisyydenhoidon keinovalikoimaa ovat esimerkiksi palkkatukityöllistäminen, työkokeilu tai kuntouttava työtoiminta. Kaupungin työllisyyspalveluita hoitavat toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä niin TE-toimiston, etsivän nuoristotyön, Kelan, sosiaalitoimiston, terveyspalveluiden, yritysten, yhdistysten kuin oppilaitostenkin kanssa.