Maatalouden muutos Haapavedellä

Haapaveden maataloustuotannossa on tapahtunut voimakas muutos Suomen liityttyä EU:n. Uhkakuvat maatalouden voimakkaasta supistumisesta eivät ole toteutuneet vaan kehitys on ollut erittäin positiivista. Tilamäärän supistuminen on jatkunut aikaisempien vuosikymmenten mukaisesti, kun taas tuotantomäärät ovat kasvaneet kaikilla osa-alueilla.

Tuotantoa harjoittavien maatilojen määrä oli vuonna 1995 341 maatilaa. Maatilojen määrä oli vuoteen 2010 mennessä laskenut 243 maatilaan. Maatiloista harjoitti vuoden 2010 päättyessä lypsykarjataloutta 106 tilaa, naudanlihantuotantoa 30 tilaa ja muuta maataloustuotantoa oli 107 tilalla. Viljelty peltopinta-ala oli noussut vuoden 1995 8615 hehtaarista 12433 hehtaariin. Kasvua peltopinta-alassa oli 3818 ha eli 44 %. Peltoviljely perustuu edelleen hyvin vahvasti nautakarjan rehun tuotantoon. Viidentoista vuoden aikana uusia tuotantokasveja on ilmestynyt mm ruokohelpi (820 ha), öljykasvit (155 ha) ja marjat (26 ha).

Maidontuotanto oli vuonna 1995 14.933.860 litraa, joka oli kohonnut vuoteen 2009 mennessä 21.077.175 litraan. Nousua on 6,1 milj. litraa. Vastaavana aikana lypsylehmien määrä on pysynyt miltei samana, joten tuotannon nousu on miltei yksinomaan karjan keskituotoksen nousun ansiota. Lypsylehmiä oli 1995 2.699 kpl ja 2009 2.749 kpl. Muiden nautaeläinten osalta tuotannon nousu perustuu eläinmäärän kasvulla 25 %:lla. Lisäksi tuotantomäärää on korottanut keskiteuraspainojen nousu. Muita nautaeläimiä oli 1995 5.608 kpl ja 2009 6.985 kpl. Naudanlihaa tuotettiin Haapavedellä vuonna 2009 867.114 kg.

Maaseututoimen palveluihin pääset tästä