Terve Kunta -verkosto

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kunnat (Haapavesi ja Pyhäntä) kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) koordinoimaan Terve Kunta-verkostoon, joka tukee kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Terve Kunta -verkoston tavoitteena on kehittää verkostokuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintakäytäntöjä ja toiminnan arviointia sekä tuottaa ja välittää kokemuksellista tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista kuntien ja seutukuntien välillä sekä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Terve Kunta-verkosto toteuttaa Suomen terveyspolitiikan linjauksia ja Terve Kunta – verkoston jäsenkunnat ovat sitoutunet toiminnassaan WHO:n Healthy Cities -ohjelman tavoitteisiin. Haapavesi on kuulunut Terve Kunta-verkostoon vuodesta 2008 alkaen.

Lisätietoa Terve Kunta -verkostosta on THLn -sivuilla.

Haapaveden Terve Kunta -toiminta:

Haapavedellä hyvinvoinnin edistämistä ja Terve Kunta -verkoston paikallista toimintaa koordinoi Haapaveden kaupungin hyvinvointiryhmä, Terve Haapavesi-ryhmä. Terve Haapavesi-ryhmään kuuluu kaupungin eri hallinnonalojen johtavia viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Ryhmää täydennetään asiakohtaisesti eri toimijoilla ja asiantuntijoilla. Puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja ja asioiden valmistelijana sekä sihteerinä hyvinvointikoordinaattori. Haapaveden hyvinvointiryhmä käsittelee yhdessä Pyhännän hyvinvointiryhmän kanssa Helmen kuntia koskevia asioita.

Terve Haapavesi -ryhmän jäsenet:

 • Antti-Jussi Vahteala, pj. (kaupunginjohtaja)
 • Terttu Piippo, siht. (hyvinvointikoordinaattori)
 • Erkki Seitajärvi (sivistysjohtaja)
 • Ritva Hantula (perusturvajohtaja)
 • Risto Rautio (tekninen johtaja)
 • Sisko Isokoski (kulttuurisihteeri)
 • Kati Mäntylä (liikuntasihteeri)
 • Heikki Halla-aho (kaupunginhallituksen pj)
 • Hannu Riuttanen (kaupunginvaltuuston pj.)
 • Markku Laitila (perusturvalautakunnan pj.)
 • Heikki Pitkälä (koululautakunnan pj.)
 • Matti Ylikauma (vapaa-aika toiminnan lautakunnan pj.)
 • Seija Ristimaa (kaupunginhallituksen jäsen)
 • Asta Jauhiainen (perusturvalautakunnan jäsen)

Terve Haapavesi -ryhmän tehtävät:

 • Seuraa ja arvioi asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä ja laatii kaupungille valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen sekä vuosittaisen hyvinvointiraportin ja -suunnitelman
 • Tukee, seuraa ja arvioi hyvinvointisuunnitelmien ja -ohjelmien paikallista toimeenpanoa
 • Koordinoi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hanketyötä kaupungissa ja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella
 • Ohjaa kaupungin ja SOTE-piiri Helmen hyvinvointia edistävien ryhmien toimintaa ja toimii Haapaveden liikenneturvallisuustyöryhmänä
 • Toimii yhdessä nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvoston, järjestöjen, yhdistysten, yritysten, seurakunnan, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin, osallisuuden sekä yhteisöllisyyden edistämiseksi
 • Osallistuu Terve Kunta- verkostotyöhön ja toteuttaa toiminnassaan Terve Kunta-verkoston tavoitteita
 • Välittää ja tuottaa tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista sekä tukee niiden käyttöä alueella

Yhdyshenkilö

Hyvinvointikoordinaattori Terttu Piippo, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi, 044 7591 676, terttu.piippo@haapavesi.fi