Terve Haapavesi

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kunnat kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) Terve Kunta-verkostoon. Terve Kunta -verkoston toiminnan tavoitteena on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, terveyserojen kaventaminen sekä sairauksien ehkäisy. Tavoitteena on myös kehittää verkostokuntien terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintamuotoja ja toiminnan arviointia. Verkosto tuottaa ja välittää kokemuksellista tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista sekä kuntien ja seutukuntien välillä että valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
Terve Kunta - verkosto on perustettu vuonna 1996. Verkosto toteuttaa Terveys 2015 -kansanterveysohjelman ja WHO:n Healthy Cities -kansallisten verkostojen tavoitteita. Lisätietoja Terve Kunta - verkostosta löydät THL:n Internet-sivuilta. Haapaveden -Siikalatvan seutukunnan kunnat on hyväksytty Terve Kunta -verkoston jäseneksi vuoden 2008 alussa.

Terve Haapavesi- työryhmä:

Haapavedellä toimii terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä, Terve Haapavesi-työryhmä. Ryhmän kokoonpano on poikkihallinnollinen koostuen kaupungin eri hallinnonalojen johtavista viranhaltijoista sekä luottamushenkilöistä.
Terve Kunta- työryhmä kokoontuu kuukausittain ja tarvittaessa Terve Haapavesi-työryhmä käsittelee yhdessä seutukunnan muiden Terve Kunta-ryhmien; Terve Pyhäntä – ja Terve Siikalatva- työryhmän kanssa koko seutukuntaa koskevia asioita.

Terve Haapavesi -työryhmän jäsenet:

• Antti-Jussi Vahteala, pj. (kaupungin johtaja)
• Terttu Piippo, siht. (hyvinvointikoordinaattori)
• Erkki Seitajärvi (sivistysjohtaja)
• Ritva Hantula (vs. perusturvajohtaja)
• Risto Rautio (tekninen johtaja)
• Erkki Rytky (kaupunginhallituksen pj)
• Markku Laitila (perusturvalautakunnan pj.)
• Seija Ristimaa (kaupunginhallituksen jäsen)
• Asta Jauhiainen (perusturvalautakunnan jäsen)

Terve Haapavesi-ryhmän tehtävät:

• seuraa ja arvioi alueen väestön hyvinvointitietoa väestöryhmittäin sekä laatii kunnalle vuosittaisen hyvinvointiraportin /-suunnitelman sekä laajemman hyvinvointikertomuksen valtuustokausittain
• koordinoi, tukee, seuraa ja arvioi hyvinvointistrategioiden toimeenpanoa
• tuo terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiat näkyviksi
• valmistelee terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asioita kuntien päätöksentekoon
• koordinoi terveyden ja hyvinvoinnin hanketyötä
• osallistuu Terve Kunta- verkostotyöhön
• välittää terveyden ja hyvinvoinnin tietoja sekä osaamista hyvinvointitietojen lukemiseen alueen päättäjille ja asukkaille

Yhteyshenkilö

Hyvinvointikoordinaattori Terttu Piippo, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi, gsm 044 7591 676, terttu.piippo@haapavesi.fi

Helmen elämäntapamalli