Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2019.

Ajankohtaista tietoa uudistuksesta on saatavilla Sote- ja maakuntauudistuksen omilta verkkosivuilta, jotka löytyvät osoitteesta alueuudistus.fi

PoPSTer-hankkeessa luodaan mallit ja toimenpideohjelma siitä, millä tavalla sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla 1.1.2019 alkaen valmisteilla olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Ajankohtaista tietoa uudistuksesta on saatavavilla PoPSTerin omilta verkkosivuilta, jotka löytyvät osoitteesta http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/popster

Hallitus on täsmentänyt linjauksiaan sote- ja aluehallintouudistuksesta kehysriihessä ja reformiministeriryhmän neuvotteluissa. Hallitus linjasi 5.4. käymissään neuvotteluissa tehtävät, jotka kuuluvat maakunnille vuoden 2019 alusta lukien. Maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Maakunnille siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja kunnista. Lisätietoa uudistukseen liittyvästä materiaalista, tietoja asiaa valmistelevista työryhmistä ja työn aikatauluista löydät täältä