Ilmoitus / asemakaavan laajennus - luonnos Itä-Huiskan alueesta nähtävänä

Haapaveden kaupunki on päättänyt laajentaa Haapaveden keskustan asemakaavaa Haapajärven etelärannalla Huiskanmäen itäpuolen ja Kokkoniemen alueella.  
Asemakaavan laajennuksella muodostetaan AO-korttelit nro 724, 725 ja 726 sekä niihin liittyvät katu- ja lähivirkistysalueet.

Laadittu asemakaavaluonnos on yleisesti nähtävänä 24.11. – 27.12.2011 Haapaveden kaupungin teknisessä toimistossa osoitteessa Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi sekä kaupungin www-sivuilla osoitteessa www.haapavesi.fi/kuulutukset.
Nähtävillä oloaikana on osallisilla ja kunnan jäsenillä mahdollisuus arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Kaavaluonnosta koskevat mielipiteet tulee toimittaa nähtävillä olon aikana osoitteella: Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi.

 

Haapavedellä 21.11.2011
Haapaveden kaupunginhallitus

Dokumentit:

- Itä-Huiska kaavaluonnos
- Itä-Huiska kaavaselostus
- Itä-Huiska OAS

Takaisin