Haapaveden kaupungin henkilörekisteriselosteet

Haapaveden kaupungin rekisteriselosteet on koottu tälle sivulle. Kukin toimiala vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Henkilötietolaki (523/1999) edellyttää että rekisterinpitäjä laatii pitämistään henkilörekistereistään rekisteriselosteen, josta ilmenee:

rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
kuvaus rekisteriöityjen ryhmästä ja näihin liittyvistä tiedoista
mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan
kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisteriselosteet