Asemakaavaehdotus on julkisesti nähtävänä 20.6. - 15.8.2018 Haapaveden
kaupungin teknisessä toimistossa osoitteessa Tähtelänkuja 1
86600 HAAPAVESI sekä kaupungin www-sivuilla osoitteessa
www.haapavesi.fi/haapavedenkaupunki/kuulutukset. Kunnan jäsenillä ja
osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavaehdotuksesta.
Mielipide on toimitettava kirjallisena ennen nähtävänäoloajan päättymistä
osoitteella: Haapaveden kaupunki, kaupungihallitus PL 40 86601 Haapavesi
tai sähköpostilla osoitteeseen haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi.
Lisätietoja kaava-asiasta antaa tarvittaessa maankäyttöpäällikkö
Paulos Teka puh 044 7591 206, sähköposti; paulos.teka@haapavesi.fi

Kylpyläsaari_Kaavakartta_ehdotus_28052018

Kylpyläsaari_Kaavaselostus_28052018

Kylpyläsaari_OAS_28052018