Haapaveden Vesi Oy

Haapaveden Vesi Oy palvelee kuntalaisia seuraavissa asioissa:

  • Vesi- ja viemäriliittymisasiat
  • Talousveden laatua koskevat kysymykset
  • Vesijohtojen näytöt

Yleistä

Vesihuoltolaitos on perustettu v. 1956 (Haapaveden vesiosuuskunta). 1.1.1967 alkaen kunnan vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitos yhtiöitettiin 1.9.2017 Haapaveden Vesi Oy:ksi.

Haapaveden Vesi Oy:n palvelun piiriin kuuluu n. 95 % Haapaveden asukkaista. Vuosittainen myynti on yli 1 000 000 m3. Tästä määrästä teollisuuden käyttöön menee noin 50 %.

Mistä vesi tulee?

Haapaveden vesijohtovesi pumpataan kaupungin omista vedenottamoista lukuunottamatta Karsikkaan kylää, jonne vesi hankitaan Nivalan Vesi Oy:ltä.

Vesi on pohjavettä ja sellaisenaankin hyvälaatuista talousvettä.

Pohjavesialueita Haapaveden kaupungin alueella on kaikkiaan 15 kpl, joista veden hankintaa varten tärkeitä I-luokan pohjavesialueita on 14 kpl. Vesihuoltolaitoksella on 16 vedenottamoa.

Veden laatu

Pohjavesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

Pohjavedelle ominaisen happamuuden takia vettä alkaloidaan natriumhydroksidilla (pH 7 - 7,5), jolloin vesi täyttää myös laatusuositukset. Muita kemikaaleja ei käytetä.

Veden kovuus on Haapavedellä "erittäin pehmeä" (keskimäärin 0,24 mmol/l) paitsi Kytökylän ja Lehonsaaren alueilla, joissa se on "keskikova" (n. 1,0 mmol/l).

Veden laatua tarkkaillaan säännöllisillä näytteenotoilla sekä verkostosta että pohjavedestä. Vesinäytteet tutkitaan Haapaveden Ympäristölaboratoriossa. Tutkimustuloksia voi käydä katsomassa Haapaveden Vesi Oy:n toimistolla (kaupungintalo).

Liittymis- ja käyttömaksut

Liittymismaksut 1.7.2010 alkaen

Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia. Omakotitalossa maksut määräytyvät huoneisto- ja kerrosalojen mukaan esimerkiksi:

  • Vesiliittymä h-a 101 - 120 m2 1 420,96 € alv 0 %
  • Viemäriliittymä k-a 130 m2     1 950,00 € alv 0 %

Käyttömaksut 1.1.2017 alkaen

  • Vesimaksu  1,071 €/m3 + alv 24 % = 1,33 €/m3
  • Jätevesi       2,253 €/m3 + alv 24 % = 2,79 €/m3

Perusmaksu määräytyy mittarikoon mukaan, esim. omakotitalossa 40,84 €/vuosi + alv 24 % = 50,64 €/vuosi.

Henkilökunta

Toimitusjohtaja Jarkko Aakko
Puhelin 044 7591 800

Vesihuoltopäällikkö Paavo Mäkinen
Puhelin 044 7591 207

Muut yhteystiedot

Sähköpostiosoite

etunimi.sukunimi(at)haapavesi.fi

Faksinumero

(08) 4591 213

Käyntiosoite

Kaupungintalo
Tähtelänkuja 1
86600 Haapavesi

Postiosoite

PL 40
86601 Haapavesi

Vesilaskutus

Toimistosihteeri Marja Viirelä
Puhelin 044 7591 209
Sähköposti vesilaskutus(at)haapavesi.fi

Vesihuoltopäivystys
Puhelin 044 7591 220, 24 h/vrk

Dokumentit

Tietoa veden laadusta