Haapaveden Vesi Oy

Haapaveden Vesi Oy palvelee kuntalaisia seuraavissa asioissa:

  • Vesi- ja viemäriliittymisasiat
  • Talousveden laatua koskevat kysymykset
  • Vesijohtojen näytöt

Yleistä

Vesihuoltolaitos on perustettu v. 1956 (Haapaveden vesiosuuskunta). 1.1.1967 alkaen kunnan vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitos yhtiöitettiin 1.9.2017 Haapaveden Vesi Oy:ksi.

Haapaveden Vesi Oy:n palvelun piiriin kuuluu n. 95 % Haapaveden asukkaista. Vuosittainen myynti on yli 1 000 000 m3. Tästä määrästä teollisuuden käyttöön menee noin 50 %.

Mistä vesi tulee?

Haapaveden vesijohtovesi pumpataan kaupungin omista vedenottamoista lukuunottamatta Karsikkaan kylää, jonne vesi hankitaan Nivalan Vesi Oy:ltä.

Vesi on pohjavettä ja sellaisenaankin hyvälaatuista talousvettä.

Pohjavesialueita Haapaveden kaupungin alueella on kaikkiaan 15 kpl, joista veden hankintaa varten tärkeitä I-luokan pohjavesialueita on 14 kpl. Vesihuoltolaitoksella on 16 vedenottamoa.

Veden laatu

Vesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositukset.

Pohjavedelle ominaisen happamuuden takia vettä alkaloidaan natriumhydroksidilla. Muita kemikaaleja ei käytetä.

Veden kovuus on Haapavedellä "erittäin pehmeä" (keskimäärin 0,24 mmol/l) paitsi Kytökylän ja Lehonsaaren alueilla, joissa se on "keskikova" (n. 1,0 mmol/l).

Veden laatua tarkkaillaan säännöllisillä näytteenotoilla sekä verkostosta että pohjavedestä. Vesinäytteet tutkitaan SeiLab Oy:n Haapaveden toimipisteessä. Tutkimustuloksia voi käydä katsomassa Haapaveden Vesi Oy:n toimistolla (kaupungintalo).

Liittymis- ja käyttömaksut

Liittymismaksut 1.7.2010 alkaen

Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia. Omakotitalossa maksut määräytyvät huoneisto- ja kerrosalojen mukaan esimerkiksi:

  • Vesiliittymä h-a 101 - 120 m2 1 420,96 € alv 0 %
  • Viemäriliittymä k-a 150 m2     2 250,00 € alv 0 %

Käyttömaksut 1.2.2018 alkaen

  • Vesimaksu  1,232 €/m3 + alv 24 % = 1,53 €/m3
  • Jätevesi       2,591 €/m3 + alv 24 % = 3,21 €/m3

Perusmaksu määräytyy mittarikoon mukaan, esim. omakotitalossa 46,97 €/vuosi + alv 24 % = 58,24 €/vuosi.

Henkilökunta

Toimitusjohtaja Jarkko Aakko
Puhelin 044 7591 800

Vesihuoltopäällikkö Paavo Mäkinen
Puhelin 044 7591 207

Muut yhteystiedot

Sähköpostiosoite

etunimi.sukunimi(at)haapavesi.fi

Käyntiosoite

Kaupungintalo
Tähtelänkuja 1
86600 Haapavesi

Postiosoite

PL 40
86601 Haapavesi

Vesilaskutus

Toimistosihteeri Marja Viirelä
Puhelin 044 7591 209
Sähköposti vesilaskutus(at)haapavesi.fi

Vesihuoltopäivystys
Puhelin 044 7591 220, 24 h/vrk

Dokumentit

Tietoa veden laadusta