Korkotukilainat

Mahdollisuus hakea korkotukea matalaenergisyysvaatimukset täyttävän omakotitalon rakentamiseen sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen perusteella. 

Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelussa on lisätietoja korkotuesta asunto-osakeyhtiön perusparannukseen sekä ARAn verkkopalvelussa lisätietoja ja hakulomakket korkotukilainoista yksityishenkilöille.

Ympäristöhallinnon tuotekorteista tietoa tiivistetysti.