Energia-avustukset

Energia-avustusten haku vuodelle 2016 on käynnistynyt ja päättyy 24.3.2016. Hakuilmoituksen sisältö löytyy tästä linkistä.

Pientalojen tarveharkintaisella energia-avustuksella tuetaan pienituloisen ruokakunnan (tulorajat) ympärivuotisessa asuinkäytössä olevaan pientaloon (enintään kaksi asuinhuoneistoa) tehtäviä toimenpiteitä, joilla parannetaan asuntojen energiataloutta ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa.

Avustuksen suuruus on enintään 25 % hyväksytyistä kustannuksista. Työkustannusten osuuteen avustusta ei myönnetä. Niiden osalta hakija voi hakea verottajalta kotitalousvähennystä.

Energia-avustuksia muille kuin pientaloille vuonna 2016 ei myönnetä.